AKTUALITY Z OBCE

SOUSEDSKÉ GRILOVÁNÍ VE STROJETICÍCH

06.08.2017 09:03

 

 

Velmi komorní bylo letošní letní setkání ve Strojeticích. Jakýsi nostalgický pozůstatek někdejších Strojetických poutí, na které uměl místní osadní výbor přilákat i stovky návštěvníků, se letos odehrál na plácku před kulturákem a dlužno podotknout, že tato neveliká prostora bohatě stačila.

 

Jestli jsem dobře počítal, i s kapelou dorazila zhruba třicítka lidí. Ti mohli zavzpomínat při galerii starých školních fotek, která byla instalována na plotu sousedícího stavení, posadit se pod slunečníky k několika málo stolům a dát si pivo, limču, klobásu, stejk nebo bramborák. Děti se za kulturákem projely na koni nebo se na sále spolu s rodiči podívaly na promítání fotografií z některých z předchozích akcí, které ve Strojeticích proběhly.

 

Venku pak vyhrávala kapela Pavouk z Rakovníka. Připravena byla také kulinářská soutěž o nejlepší pamlsek k pivu. Sešlo se celkem šest vzorků, které hodnotili všichni ti, kdo přišli ochutnat. Tři nejlepší byly (ve všech případech šlo o vyhlášené místní kuchařky…) odměněny věcnými cenami, které věnovali sponzoři akce.

 

Ačkoli se sobotní sousedské grilování nedá se Strojetickými poutěmi minulosti srovnávat ani v nejmenším (tady šlo spíš o jakýsi potlach...), všichni, kdo přišli, strávili při dobrém jídle a pití příjemné odpoledne a následně pak i večer.     

 

 

 

 

KRYRSKÉ MAŽORETKY V PODBOŘANECH

19.06.2017 08:31

 

Na Podbořanských letních slavnostech 2017 se v sobotu 17. června představily letos nejúspěšnější kryrské mažoretky - Pink Ladies.

 

Fotografie: František Uldrich

 

 

DEN DĚTÍ VE STROJETICÍCH

11.06.2017 13:36

 

 

Tradiční akci připravil na sobotu 10. 6. 2017 pro své děti Osadní výbor Strojetice.

 

Z historie dne dětí

První podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikl v Turecku při založení Národního shromáždění 23. dubna 1920 během Turecké války za nezávislost. Tehdejší ochránce národních práv Mustafa Kemal prohlásil, že důležitou součástí k budování nového státu jsou děti. Proto ustanovil 23. duben jako Den dětí, který obyvatelé Turecka slaví dodnes a je státem uznávaným svátkem.

Vyhlášení dne děti, který by se slavil po celém světě, bylo poprvé doporučováno v roce 1925 na Světové konferenci pro blaho dětí. Den dětí však nebyl vyhlášen. Tato konference se konala 1. června 1925. Ve stejný den se v San Franciscu konal festival Dračích lodí, na jejichž oslavu čínský generální konzul 

shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by se společnost měla více zabývat blahem dětí. Tyto dvě významné události, které se staly ve stejný den, určily datum oslav Dne dětí, který byl ale oficiálně vyhlášen později.

V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 (Lidické děti na obrázku vpravo) a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944.

 

Strojetické odpoledne bylo plné soutěží a her, za jejichž úspěšné absolvování děti dostávaly žetony, za něž pak mohly nakoupit v místní „směnárně“.

 

 

U dětského hřiště se v sobotu sešlo více než padesát lidí. Rodiče a prarodiče doprovodili své potomky - a samozřejmě jim byli nápomocni i při plnění úkolů, které pro ně osadní výbor připravil. Střílelo se tu ze vzduchovky, běhalo v holínkách a skákalo v pytlích. Se zavázanýma očima hledaly děti na šňůrce upevněné sladkosti, míčkem házely na cíl nebo zdolávaly překážkovou dráhu. Vyjma soutěžních disciplín se pak měli možnost projet na poníkovi nebo na čtyřkolce.

 

 

Připraveno bylo také občerstvení a do Strojetic přijel i karavan se zmrzlinou.

 

Zlatým hřebem odpoledne pak byla hasičská pěna, kterou tento rok připravili podbořanští dobrovolníci.

 

 

Zbývá podotknout, že sponzorsky se pod vydařenou akcí podepsala společnost FTE a pan Havlát. Nabízíme malou FOTOGALERII a samozřejmě i zhruba desetiminutové video.

 

 

 

 

 

 

MAMINKÁM VŠE NEJLEPŠÍ!

14.05.2017 07:45

 

Podruhé nesmíš utrácet,
prozraď mi, kolikpak stála?
A těch pár maminčiných vět
znal jsem už téměř nazpaměť.
Šetřila vždycky z mála.

 

K holiči radši měl bys jít.
To znám již, teď možná dodá:
Zítra budeš chtít na sešit,
a kde mám na to všechno vzít,
krejcaru je dnes škoda!

 

Jen násilím ji vtiskl jsem
ten modrý chomáček jara.
Když splácela mi polibkem,
zaševelilo jejím rtem:
Synáčku, už jsem stará.

 

Rok co rok se tak zlobila,
později míň už sice.
Když vázičku si rozbila,
dávala kvítka spanilá
do sklenky od hořčice.

 

Jaroslav Seifert: Kytička fialek

(ze sbírky Maminka) 

 

VŠECHNO NEJLEPŠÍ!

 

 

 

Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě a vychází z různých tradic. Jinak například ve Velké Británii (čtvrtou postní neděli), jinak v arabských zemích (21. březen) a mnoho dalších.

 

V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Obdobné svátky po celém světě existovaly již dávno v historii, např. ve starověkém Řecku se slavil svátek plodnosti a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybelé, matky bohů.

 

Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla roku 1907 na počest Anny Reeves Jarvisové (na obrázku vlevo), která bojovala za práva matek. O pět let později vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek, konající se druhou květnovou neděli.

 

V Česku se slaví podle amerického vzoru rovněž druhou květnovou neděli. V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. 

 

 

 
 

OSLAVA MDŹ

15.03.2017 07:56

 

Oslavu Mezinárodního dne žen uspořádal v neděli 12. března 2017 Český svaz žen, z. s. v Kryrech. V sále Sokolovny se odpoledne sešlo bezmála osmdesát příslušnic něžného pohlaví, které tu při vínku a muzice oslavily svůj svátek.

 

 

Ve 14 hodin slavnost zahájily děti z kryrské mateřinky Pohoda. Přednesly pásmo písniček, básniček a říkanek a po jeho skončení předaly maminkám, babičkám a tetám dárky, které ve školce vyrobily.

 

Na tomto místě bych si dovolil poděkovat paní Karle Rajchmannové z Kolešova, mamince dvou dětí z MŠ, která poskytla video tohoto vystoupení:

 

 

 

 

 

Na stolech bylo připraveno pohoštění: zákusky, chlebíčky, podávala se káva a rozlévalo víno. Každá z přítomných žen pak obdržela od zástupce městského úřadu, jímž tentokrát byl pan Josef Kolář, karafiát. K svátku ženám přišel popřát také Iša Barák, který celé odpoledne k tanci nebo třeba jen poslechu zpíval a hrál. Ženy se zkrátka dobře bavily, nálada byla výborná.

 

 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>