AKTUALITY Z OBCE

PREZIDENTSKÉ VOLBY - 1. kolo

14.01.2018 06:33

 

 

Ve 14 hodin se v sobotu 13. ledna 2018 zavřely volební místnosti, v nichž jsme v historicky druhé přímé volbě volili hlavu našeho státu, tedy prezidenta České republiky.

 

 

Ten je po dobu svého funkčního období, které trvá pět let, součástí pilíře naší výkonné moci s omezenými pravomocemi v rozhodovacích procesech a do dění na politické scéně vstupuje většinou v okamžicích napětí a krize. Reprezentuje zemi navenek i ve vnitřních vztazích. Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Je mu uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti. Prezident je také vrchním velitelem ozbrojených sil a je adresátem zpráv zpravodajských služeb, rovněž jim také s vědomím vlády zadává úkoly. Disponuje též jedním ze sedmi klíčů od dveří v kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta, které vedou do Korunní komory, kde jsou uloženy české korunovační klenoty.

 

 

První kolo letošních prezidentských voleb proběhlo v pátek 12. a v sobotu 13. ledna a v Kryrech se ho zúčastnilo 55,39% oprávněných voličů. Ti v tradičních pěti kryrských volebních okrscích rozdělili svou přízeň mezi devět kandidátů a být po jejich soudu, pak by se druhé kolo nekonalo: vítěz voleb tu totiž získal 595 hlasů, tj. 57,27%.  

 

 

Výsledky hlasování 1. kola prezidentských voleb v Kryrech

 

 

Volební okrsek č. 1 – Kryry

Volební okrsek č. 2 – Kryry

Volební okrsek č. 3 – Strojetice

Volební okrsek č. 4 – Stebno

Volební okrsek č. 5 – Běsno

 

Zkusme se na chviličku vrátit o pět let zpátky a jen bleskově porovnat: v prezidentských volbách 2013 jsme vybírali rovněž z 9 prezidentských kandidátů a i před pěti lety to v Kryrech vyhrál Miloš Zeman. Volilo tehdy o zlomek více lidí, než letos (oproti nynějším 55,39% oprávněných voličů jich tehdy přišlo 55,94%), přičemž současnou hlavu státu tu podpořilo 29,01% těch, kteří do volebních místností dorazili.

 

 

Výsledky hlasování 1. kola prezidentských voleb v ČR

 

 

Vzhledem k tomu, že celorepublikově žádný z kandidátů nezískal v 1. kole prezidentských voleb 50% hlasů, ve dnech 26. a 27. 1. 2018 se ve volebních místnostech u příležitosti 2. kola sejdeme znovu. Tentokrát budeme vybírat ze dvou kandidátů, kteří nejúspěšněji prošli 1. kolem. Těmi jsou Miloš Zeman a Jiří Drahoš.   

 

 

 

ŠTĚDROVEČERNÍ MŠE

28.12.2017 05:49

 

Tradičně o dvaadvacáté večerní se 24. 12. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Strojeticích uskutečnila Štědrovečerní mše.

 

 

Na této vigilii se sešlo několik desítek lidí nejenom ze Strojetic, ale i z blízkého či vzdálenějšího okolí, kteří si spolu s kryrským farářem Alexanderem Siudzikem nejenom připomněli původ, vznik a význam Vánoc, ale společně si poslechli i zazpívali vánoční koledy. Ty přednesl, dnes již tady také tradičně, pan Jaroslav Tříska se svou dcerou.

 

 

 

ADVENT 2017

09.12.2017 10:43

 

 

 

Stejně jako spousta dalších měst v celé České republice také Kryry v předvečer první adventní neděle rozsvítily svůj vánoční strom. Těsně před sedmnáctou hodinou požehnal stromu otec Alexander Siudzik, aby se přesně o páté vánoční symbol rozzářil. Nebe nad Schillerovou rozhlednou pak pestrými barvami rachejtlí vymaloval ohňostroj.

 

 

 

 

 

Slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu, na který se přišly podívat stovky lidí, předcházel čtyřhodinový kulturní program.

 

 

V jeho rámci se za mrazivého počasí na náměstí před obecním úřadem představilo nejprve trio Kytiboys, tedy Marcela Nováková („Kytička“ – odtud, jak bylo vysvětleno, KYTIBOYS, přičemž ono KYTI je vlastně kytí…), Martin Říhovský (ředitel ZUŠ Podbořany) a Jirka Staněk. Hráli výborně a líbili se. Bc. Martin Říhovský pak představil některé ze žáků své školy, kteří zahráli na klávesy, zobcovou flétnu či kytaru. Většina z nich, šlo o děvčata, jsou právě z Kryr. Vystoupili i studenti naší základky, kteří pod vedením paní učitelky Kavalerové přednesli několik s adventem úzce spjatých písniček či básniček. A pak i děti z mateřské školy Pohoda. Jako pokaždé (ještě to neznají…) na jedničku s hvězdičkou!

 

 

Zazpívala také několik písní Klára Kavalerová – tu první věnovala památce Evě Pezlarové. Paní učitelka pak dovedla odpoledne až do slavnostního finále.

 

 

Jak vypadal vánoční trh? Tradičně na náměstí vyrostla spousta stánků, které nabízely, stejně jako loňského roku, převážně adventní zboží. Za luxusní cenu jste si tu mohli koupit i vánočního kapra - místní podnikatel Pavel Šilhánek totiž ceny nezvedl, kilo tradičního štědrovečerního šupinatce bylo za 70 korun, takže kdo tady nakoupil, určitě neprohloupil. Letos chyběl prodej stromků. Škoda, to k vánočním trhům bezpochyby patří. Pokud jde potom o občerstvení, pak se vedle teplých nealko nápojů podávala medovina, grog nebo svařené víno. Místní hasiči – tento rok poprvé - přijeli na náměstí s polní kuchyní a nabízeli skvostný guláš nebo hasičský punč.

 

Otevřeny byly tradičně i brány kostela Narození Panny Marie (sdružení Dietrich se pochlubilo, co pro chátrající kostel udělalo; a chvála této skupině nadšenců za jejich snahu…) a v kryrské škole – ta je rok co rok vynikající a bezchybná - byla připravena, kromě jiného, expozice novoročenek. Jako každoročně jsem se sice těšil na betlémy, které však vzhledem k výše uvedenému nebyly – i přes to základku navštívily stovky lidí.

 

 

Vraťme se ještě na chviličku na náměstí o sedmnácté hodině: už jsem jednou zmínil, že tu byly stovky lidí. Přivítaly příchod vánoc dobrou náladou, pohodou, která k těmto svátkům nepochybně patří. Návštěvníci adventní slavnosti dobře nakoupili, dobře se najedli, dobře napili, spolu s účinkujícími si zazpívali a někteří dokonce i zatancovali. Zasvítili si – byl to advent světel. Svíčkami, baterkami, mobilními telefony. V tu pravou chvíli byly Kryry prostě plné světel. Pozdravit město a jeho obyvatele a návštěvníky přišel i starosta Miroslav Brda, který byl nakonec vidět – tu a tam - i v průběhu celého odpoledne.

 

 

Zbývá dodat, že i letošní adventní slavnost svým neopakovatelným způsobem moderoval emeritní ředitel ZŠ Kryry Kamil Kraus a celá záležitost proběhla opět ve vynikající režii pana Petra Ulkeho.  

 

FOTOGALERIE

 

 

 

DÝŇOVÁ PÁRTY VE STROJETICÍCH

30.10.2017 06:50

 

 

Svou jedinečnou, tradiční „Dýňovou párty“ uspořádal v sobotu 28. října 2017 Osadní výbor Strojetice. Akce se zúčastnila zhruba padesátka lidí, která se v 17 hodin sešla v místním kulturáku.

 

Strojetická Dýňová párty je roky proslulá svou ponurou, hřbitovní atmosférou. Pro děti je v těchto „Adamsovsky“ pochmurných kulisách připravena řada soutěží a her, mohou si vydlabat dýni nebo zkusit vyrobit lampión. Finálem této akce je totiž oblíbený lampiónový průvod, který tentokrát prošel od kulturáku ke kostelu a zpět, kde zábava pokračovala do pozdních večerních hodin.

 

Zdejší osadní výbor opět nezklamal a na sváteční odpoledne připravil – především pro ty nejmenší – tradičně pěknou akci.

 

 

 

 

FOTOGALERIE

 

 

 

105 LET MARIE KLÍMOVÉ

28.10.2017 15:28

 

„Ještě nechci umřít…“

Marie Klímová, 105 let

 

 

 

Marie Klímová je žena, která zažila Rakousko-Uhersko, První republiku, fašistický Protektorát Čechy a Morava, čtyřicet let budování socialismu, demokratické Československo a následně i Čechy. Nechyběla před pár dny u volební urny, ať ta jakkoli přišla za ní domů, ne paní Klímová do volební místnosti. Hovoříme o ženě, milé a čiperné paní, která se v pátek 27. 10. 2017 dožívá v Kryrech ve vzácné duševní i fyzické kondici neuvěřitelných 105 let. Je nejstarší obyvatelkou Kryr.

 

 

U příležitosti svého úctyhodného jubilea byla tento rok pozvána na oslavu do obřadní síně Městského úřadu Kryry, kam v půl jedenácté dorazila se svými vnuky a jejich rodinami. Sem jí přijel poblahopřát a přivezl skromný dárek a kytičku i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Gratuloval samozřejmě starosta města Miroslav Brda, místostarosta Vojtěch Michálek nebo Kamil Kraus.

 

Paní Marie Klímová se narodila v neděli 27. října 1912 v obci Černčice u Petrohradu. Je čtvrtá ze šesti dětí. Vystudovala obchodní akademii a větší část života strávila ve státní správě. Má dva vnuky a čtyři pravnoučata, jež nesmírně miluje. V důchodu je již skoro plných padesát let. Ve svém mládí se aktivně věnovala sportu, zejména tenisu a turistice. I v současnosti velice aktivně sleduje sportovní dění a má všeobecný přehled o většině druhů sportu a sportovců. Rovněž s velkým zájmem sleduje dění v politice – jak v celosvětové, tak i v naší zemi. Již patnáct let žije v Domě s pečovatelskou službou v Kryrech.

 

U malého pohoštění se pak v obřadní síni Marie Klímová rozpovídala. Vyprávěla, že vstává kolem půl osmé ráno. Oblékat se musí sama – na tom trvá její osobní asistentka paní Ilona Reiserová. „Je to součást rehabilitace,“ vysvětlila. Snídaně - s tou pomáhají zaměstnankyně pečovatelského domu. Pak trocha četby. Dnes už to není příliš o knížkách, ale spíš o novinách a časopisech. A křížovky! Ty paní Klímová luští ráda a dobře. Potom oběd, pokud zdraví dovolí, pak odpolední procházka. Při mizerném počasí se projde po chodbě pečovateláku, je-li hezky, vyráží na Malou Stranu.

 

Po večeři televize. Má ráda seriály – zmiňuje například „Ordinaci v růžové zahradě“. A hlavně sleduje sport. Nade vše miluje tenis, ten nakonec celý život hrála. Asi dobře… její vnuk zavzpomíná, jak mu bylo dvanáct, babiččce třiašedesát. Hravě ho porazila. Paní Klímová nepohrdne ale ani fotbalem nebo hokejem. Spát chodí kolem půl desáté. „Pokud ovšem není v televizi nějaký ten sport,“ směje se na paní Klímovou její osobní asistentka, „to pak vydrží u televize i do dvou do rána.“

 

Paní Klímová, především hodně zdraví. Všechno nejlepší!

 

FOTOGRAFIE ALLY ŽELÍNSKÉ

 

 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>