Kostel Narození Panny Marie

 


„Kostel Narození Panny Marie v Kryrech stojí na úpatí Kostelního kopce, na okraji města a je stále obklopen zrušeným hřbitovem.

První zmínka o něm je již z roku 1384. Původně gotický kostel byl vystavěn v letech 1400 - 1418 a k jeho vysvěceni došlo 8. září 1418. V tomto roce se zde uvádí pouze jeden farář natrvalo.

Během husitské revoluce zde byli husité a konaly se zde také obřady podobojí. Po potlačení husitského hnutí byl kostel používán protestanty. Ti zde působili do roku 1664, kdy byla farnost připsána k farnosti Nepomyšl, a v kostele se začaly konat římskokatolické obřady. Od téhož roku je také založena matrika. Na 128. straně této matriky je dne 11. ledna 1696 poprvé uveden a podepsán páter František Xaver Huth, farář v Kryrech a v Nepomyšli.

V roce 1722 dochází k přestavbě původně gotického kostela v duchu baroka. Stavba byla upravována také v roce 1780 a následovaly opravy v 19. a 20. století. Jedna z oprav se uskutečnila v roce 1895. Na opravu byla uspořádána veřejná sbírka věřících, ve které bylo vybráno 45.502,62 korun. Kostel v průběhu své existence měl také své patrony. Zpravidla to byli majitelé panství. Tak například v roce 1885 je zde uváděn jako patron Josef Herberštejn, majitel panství Nepomyšl, v roce 1895 je patronkou kostela Terezie, hraběnka z Herbersteinu, v roce 1937 jsou patroni kostela Josef Havránek a Jan Lussenbufg, majitelé panství Březnice.

Dnešní podoba kostela je z barokní přestavby z roku 1722. Stavba byla upravována v roce 1780 a v 19. století. Jedná se o jednolodní stavbu s trojboce zakončeným presbytářem se sakristií po severní straně. Hranolová věž je v západním průčelí stavby. Fasády jsou členěny lizénovými rámci. V presbytáři je valená klenba s výsečemi. Stěny jsou členěny podloženými pilastry. Konvekonkávní dřevěná kruchta je na zděných pilířích a je nepodklenutá.

Hlavní oltář je z 18. století. Je kamenný s pozdně gotickou sochou Madony z 2. poloviny 15. století. Dva protějškové boční oltáře sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého jsou z 2. poloviny 18. století. Jsou kamenné panelové, se sochami světců a původními obrazy. Kazatelna byla zhotovena kolem roku 1710. Řečniště bylo lemováno hlavičkami andílků a akantovými řezbami. Na jižní straně v presbytáři jsou sochy P. Marie a sv. Jana ze sousoší Kalvárie a byly zhotoveny kolem roku 1510. Tyto sochy byly přivezeny z Plas. Na zábradlí kruchty z 2. poloviny 18. století je obraz sv. Cecílie. Na kruchtě jsou umístěny varhany. V současné době je mobiliář kostela vystěhován. Nad hlavním vchodem v hranolové věži je rodový znak Ditrichštejnů.

V roce 1994 byl kostel vykraden. Byly zcizeny hlavičky andílků z kazatelny, sousoší z víka křtitelnice a socha sv. Jana z bočního oltáře.

V okolí kostela je středověké pohřebiště. Dle náhrobku, který se zde zachoval, se zde pohřbívalo ještě v 19. století.“

Petr Šesták,

Kostel Narození Panny Marie (Z knihy Kryry – cesta 1945 – 2010)

 

 

Vedle Schillerovy rozhledny je kostel Narození Panny Marie bezesporu další kryrskou dominantou – bohužel však na rozdíl od rozhledny nikoli skvostem.  Už roky svou funkci neplní, věřící tu do lavic zasednout nemohou – prostě chátrá.

Nebudu na tomto místě spekulovat o tom, jestli je kryrský kostel Narození Panny Marie odsouzen k záhubě či jako bájný Fénix vstane z popela. Je fakt, že informace z posledních týdnů alespoň do určité míry opravňují k optimismu.

Zatím Vás ale zvu na prohlídku interiéru kostela, v němž mnozí z Vás byli oddáni, pokřtěni, ve kterém jste se se svými nejbližšími byli naposledy rozloučit. Řadu let jste v jeho zdech stanout nemohli. Dnes tu možnost - alespoň prostřednictvím několika fotografií a krátkého videa - nabízím… 

 

 

 

 
NOC KOSTELŮ

NOC KOSTELŮ

25.05.2013 09:05
Noc kostelů je akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou zpřístupněny některé kostely různých křesťanských církví, ve kterých se rovněž zdarma konají koncerty, komentované prohlídky,...

NOC KOSTELŮ

17.05.2013 18:34
  Zveme Vás na NOC KOSTELŮ 2013. Nejen do Kryr, ale i do Strojetic, Vroutku nebo Velké Černoci. Kdy? V pátek 24. května.   Kostel Narození Panny Marie v Kryrech 15.00 - 18.00              výstava výtvarných prací...