Občanské sdružení

NOC KOSTELŮ

02.06.2012 06:38

 

Každý rok otevírá Noc kostelů brány velkých chrámů i malých kostelíčků, hradních i zámeckých kaplí. V pátek 1. června 2012 jste mohli po celé České republice navštívit 1200 míst – mezi ně poprvé patřil i kostel Narození Panny Marie v Kryrech.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před sedmi lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 se touto zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé v České republice a poprvé pozvali širokou veřejnost na noční program do několika otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první ročník Noci kostelů povzbudil zástupce z mnoha dalších kostelů, a tak se již v následujícím roce konala Noc kostelů v celé České republice. 

Díky spolupráci Farního úřadu Kryry a občanského sdružení Dietrich, jehož cílem je záchrana a obnova této jedinečné kryrské památky, se dveře místního kostela otevřely s úderem osmé hodiny večerní. Interiér zdejšího svatostánku byl vyzdoben desítkami či spíš stovkami svíček, hrála tu reprodukovaná hudba a po mnoha a mnoha letech zval kostel své návštěvníky do prostor, které jim byly díky jeho neblahému stavu dlouho zapovězeny.

Této možnosti využili mnozí – jen za prvních čtyřicet minut, po které byl kostel otevřen, jej navštívila šedesátka lidí. Většina z nich si také prohlédla zvonici, kam měli možnost vstoupit poprvé v životě.

 

Rolí průvodců večerem se zhostil jak kryrský farář Josef Hurt, tak členové občanského sdružení Dietrich. Zájem byl, jak už bylo zmíněno, veliký;  kryrská Noc kostelů tak jednoznačně ukázala, že osud kostela Narození Panny Marie není místním v nejmenším lhostejný.

Celkem 1. června 2012 navštívilo kostel 112 lidí, kteří na jeho opravu přispěli částkou 3 800,- Kč. „Mám z toho výborný pocit," nechal se slyšet otec Josef Hurt, „je to další významný krok k obnovení a záchraně kostela."

 

NOC KOSTELŮ

24.05.2012 17:43

 

Pravděpodobně prvně v dějinách tohoto města se Kryry připojí 1. června 2012 k akci nazvané

 

„Noc kostelů“.

 

 

 

Občanské sdružení Dietrich ve spolupráci s farním úřadem Kryry si Vás dovoluje pozvat na tuto ojedinělou a nevšední akci konanou ve výše uvedený den, a to od 20,00 do 24,00 hodin v kostele Narození Panny Marie, která slibuje zažít skutečně neopakovatelnou atmosféru. Tím spíš, že cca od 20,00 do 22,00 hodin umožní i prohlídku kostelní věže, což nebylo běžné ani v dobách, kdy byl kostel funkční.

 

DIETRICH V AKCI

15.04.2012 00:17

 

Svou první „ostrou“ akcí se v sobotu 14. dubna 2012 prezentovalo občanské sdružení Dietrich. Se všemi, komu není lhostejný osud kryrského kostela Narození Panny Marie, se v 9 hodin ráno sešli jeho členové v pracovních oděvech pod kostelní věží.

„Chceme kostel ukázat kryrské veřejnosti,“ svěřil se Michal Toušek, předseda občanského sdružení Dietrich. „Chceme ji do jeho prostor pozvat – tu možnost neměla řadu let.“

Přišli téměř výhradně mladí – ti, kteří spolu s kryrským farářem Josefem Hurtem vznik občanského sdružení iniciovali a kteří se do práce směřující k záchraně místního kostela s chutí, elánem a neskutečným entusiasmem vrhli. Také proto, že právě v kostele Narození Panny Marie si rodiče mnohých z nich řekli své ano, právě tady byli mnozí obyvatelé Kryr pokřtěni nebo se tu rozloučili se svými nejbližšími.

„Sešlo se nás dohromady čtrnáct,“ konstatoval nakonec farář Josef Hurt. „Uklidili jsme celý prostor kostela především od suti, která pochází z bořící se klenby.“

Kromě toho brigádníci vyklidili a zinventarizovali zákristii, ze stěn sejmuli obrázky křížové cesty a proti padající suti zabezpečili v rámci možností dřevěné lavice.

Pracovalo se i venku, kde po poledni pomohli také místní hasiči.

Odvedl se kus pořádné práce. Je to ale samozřejmě jenom začátek. „Chceme a potřebujeme vzbudit větší zájem kryrských,“ zaznělo od členů sdružení Dietrich unisono. Ti jsou totiž k osudu kostela dosud poměrně vlažní. „Pozveme je sem v rámci Noci kostelů 1. června 2012, aby si svůj kostel po mnoha letech prohlédli.“

Dále sdružení Dietrich připravuje výstavu fotografií, které dokumentují stav kostela Narození Panny Marie. Možná se uskuteční přímo v interiéru kostela, možná na faře. A připravuje se také další brigáda. Kostel je totiž potřeba připravit pokud možno co nejlépe pro případné stavební práce. Roky chátrající dominanta Kryr díky angažovanosti mladých lidí z našeho města ožila a snad se jí zachránit skutečně podaří. 

 

 

PŘIJĎTE POMOCI!

12.04.2012 12:53

V sobotu 14. 4. 2012 se u příležitosti DNE PAMÁTEK (18. 4.) uskuteční v Kryrech první akce nového občanského sdružení Dietrich, jež prvoplánově vzniklo za účelem záchrany místního kostela Narození Panny Marie.

V uplynulých dnech navštívil náš kostel i statik a jeho vyjádření jsou poměrně optimistická: kostel sám dle jeho mínění není až v tak hrozném stavu - jako nedůležitější stavební úpravu je nutné provést svázání vítězného oblouku. Co se mu líbilo už méně, to byl stav svahu nad kostelem. Také z tohoto titulu je nutné obnovení funkčnosti dešťového kanálku – zaměstnanci města již včera nalezli vývod odvodňovací roury v bílé zdi, přičemž bude potřeba tuto rouru zprůchodnit a potom se bude muset celý kanálek kolem kostela vyčistit.

 

PŘIJĎTE POMOCI I VY!

Sraz účastníků brigády je v sobotu 14. 4. 2012 v 9,00 hodin u kostela.
 

DIETRICH V TISKU

30.03.2012 07:37

 

Tak konečně:  registrace občanského sdružení Dietrich, jehož cílem je (mimo jiné…) záchrana kostela Narození Panny Marie, byla po mnohatýdenních odkladech provedena 12. 3. 2012.

Dietrich, jak jsme již informovali má také svoje vedení: v jeho čele stojí pan Michal Toušek, místopředsedkyní se stala ing. Věra Kudrnáčová a členy Josef Hurt, Aleš Nevečeřal a Petr Hradil.

Sdružení Dietrich už také zaregistroval regionální tisk. „Mladí v Kryrech se už nemohli dívat na tamní chátrající kostel,“ napsal například v Regionu Podbořanska Jan Vnouček, „a rozhodli se, že se ho pokusí zachránit.“ Zmínka o novém občanském sdružení v Kryrech se objevila také v Žateckém a Lounském deníku.

Připomínám, že první akcí nového kryrského občanského sdružení bude brigáda - to u příležitosti DNE PAMÁTEK (18. 4.), v rámci které bude kostel Narození Panny Marie vyklízen (uklízen) a připravován tak na případné stavební práce. „Tímto zveme všechny,“ píše se na serveru občanského sdružení, „kdo by nám chtěli pomoci.“

Sraz u kostela je v uvedený den v 9,00 hodin. „S sebou si krom pracovního oděvu vezměte prosím i nástroje, které budou při úklidu potřeba,“ vyzývá DIETRICH na svém webu, „košťata, kyblíky, lopaty, atd.“

Pro případné zájemce bude na místě také někdo, kdo komukoli zodpoví jakýkoli dotaz týkající se sdružení, případně rovnou poskytne přihlášku.

 

 

 

DIETRICH SCHVÁLENÝ!

16.03.2012 22:50

 

Občanské sdružení DIETRICH, jehož prioritním cílem je pokus o záchranu kryrského kostela Narození Panny Marie, má oficiální status. Konečně jej posvětily patřičné úřady.

Zatím má jen o málo více než jedinou desítku členů – většina z nich se sešla v neděli 11. 3. 2012 na své ustavující schůzi na místní faře, kde si zvolila i své vedení. Předsedou sdružení se stal Michal Toušek, místopředsedou ing. Věra Kudrnáčová a členy Josef Hurt, Aleš Nevečeřal a Petr Hradil.

O kryrském občanském sdružení se chystá informovat i Region Podbořanska, jehož šéfredaktora Kryry za účelem přípravy reportáže pro tento týdeník přivítají už zítra.

Pokud se jedná o přihlášky do OS DIETRICH, a ptalo se na to už několik lidí, jsou ke stažení na internetových stránkách sdružení. Ve formátu PDF je najdete ZDE.

V sobotu 14. 4. 2012 se pak bude konat brigáda, to u příležitosti DNE PAMÁTEK (18. 4.), v rámci které bude kostel Narození Panny Marie vyklízen (uklízen) a připravován tak na případné stavební práce. „Tímto zveme všechny,“ píše se na serveru občanského sdružení, „kdo by nám chtěli pomoci.“

Sraz u kostela je v uvedený den v 9,00 hodin. „S sebou si krom pracovního oděvu vezměte prosím i nástroje, které budou při úklidu potřeba,“ vyzývá DIETRICH na svém webu, „košťata, kyblíky, lopaty, atd.“

Pro případné zájemce bude na místě také někdo, kdo komukoli zodpoví jakýkoli dotaz týkající se sdružení, případně rovnou poskytne přihlášku.

A já v závěru tohoto příspěvku dodávám, že členský příspěvek v občanském sdružení DIETRICH vyjde na symbolických 100,- Kč ročně. 

Občanské sdružení

 

 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DIETRICH

DIETRICH je název nového občanského sdružení, které v těchto dnech v Kryrech aktuálně vzniká. Dne 6. 2. 2012 byla na Ministerstvo vnitra České republiky odeslána žádost o jeho registraci a na těchto stránkách se o něm už psalo v příspěvku o podnikatelském plese.

Proč ale zrovna Dietrich?

„To je odvozeno od Dietrichštejnů,“ vysvětluje Michal Toušek, jeden ze zakládajících členů sdružení, „posledních větších (a předposledních celkově) majitelů našeho kostela.“ Dodává, že při výběru názvu občanského sdružení hrál roli především ten fakt, aby měl název maximálně jedno nebo dvě slova (aby se dobře pamatoval) a měl nějaký vztah ke Kryrům, nejlépe ke kostelu samotnému.

Občanské sdružení vzniká prvoplánově jako prostředek pro obnovu kostela Narození Panny Marie. Ale nejen to. Citujme z internetových stránek OS Dietrich:

Činnosti, jimiž sdružení naplňuje své cíle zejména: 

·      získávání finančních prostředků na opravu,

·      údržbu a ochranu kostela Narození Panny Marie v Kryrech včetně jeho areálu,

·      získávání finančních prostředků na údržbu a ochranu přírody, krajiny, dalších památek a kulturních hodnot v okolí Kryr,

·      financování příprav a průběhu prací opravy, údržby a ochrany památek, přírody, krajiny,

·      poskytování pomoci při organizaci, přípravě a průběhu prací obnovy, údržby a ochrany památek,

·      spolupráce s dalšími subjekty s podobným zaměřením,

·      propagační a popularizační činnost,

·      vydávání prospektů, publikací a upomínkových předmětů,

·      organizování kulturních, edukačních a společenských akcí v areálu,

·      organizace veřejných sbírek,

·      účast při jednáních a řízeních s orgány státní správy a s volenými orgány.

Občanské sdružení Dietrich se začalo rodit s příchodem faráře Hurta. Je, alespoň z mého pohledu, velmi příjemný – a překvapující – ten fakt, že sdružení vzniká především iniciativou mladých: vedle Michala Touška, jehož jsem výše citoval, jsou to Věra a Martin Kudrnáčovi, Simča Waicová, Iva Melicharová, Jana Vágnerová, Petr Hradil nebo Mirek Švarc.

Jak se na nové občanské sdružení dívá církev? Názor faráře Josefa Hurta je jasný. Z krátkého rozhovoru zveřejněného na serveru KRYRY info cituji vyjádření litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta:

V Kryrech vzniká, a to na popud právě otce Hurta, občanské sdružení k záchraně místního kostela. Jak tuto aktivitu vnímáte?

O vámi uváděném občanském sdružení nevím, ale vítám každý počin ke společnému a ušlechtilému dílu. Pokud, jak se zmiňujete, je to na popud P. Josefa, pak mám z toho radost, i když tuším, že obnova zpustošeného kryrského kostela bude značně náročná a vysilující. Nicméně když se dají dobří lidé dohromady, mnoho se dokáže.

Co si myslíte o tom, že se v nově vznikajícím OS angažují především mladí lidé?

To vítám především! Ale, upřímně řečeno: kdo jiný než právě mladí lidé by se měl zapojit do díla. Mladí lidé vždy mají jednu velkou přednost: elán, odvahu a optimismus. Velice mě to těší.

Občanské sdružení DIETRICH má své internetové stránky. Má svůj prostor i v nové rubrice serveru KRYRY info „Aktuality z farnosti“ a o jeho aktivitách budeme pravidelně informovat i v městském zpravodaji.