AKTUALITY Z OBCE

KRYRŠTÍ HASIČI SLAVILI

02.10.2018 08:48

 

V úvodu bych si dovolil poděkovat – moc poděkovat - slečně Janě Spurné, která fotografovala. Myslím hodně, moc fotografovala. Její fotografie budou obrazově provázet nejen tento příspěvek, ale jsou i většinovou záležitostí FOTOGALERIE, která s ním souvisí. 

 

Jano, děkuju, výborná, profesionální práce a nádherné podívání!

 

V pátek 28. září 2018 se krátce po poledni do města pod Schillerovou rozhlednou začali sjíždět hosté: zástupci sborů dobrovolných hasičů z okolních obcí (jestli jsem dobře počítal, bylo jich ve finále čtrnáct), kteří těm kryrským přijeli poblahopřát k jejich jubileu. Totiž 145. narozeninám vzniku místního sboru. A protože jsme v roce pro naši zem kulatých a významných výročí, SDH Kryry svoje narozeniny spojil i s oslavami 100. výročí vzniku samostatného československého státu.

 

Zleva: p. Hovorka, Brda, Henc, Beneš a Rybák

 

Po třinácté hodině přivítal všechny přítomné starosta SDH Kryry Petr Hájek. Především pak vzácné hosty: náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka, krajského zastupitele Václava Beneše, starostu města Kryry Miroslava Brdu, starostu krajského sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska Jiřího Hence a velitele PS HZS Podbořany npor. Ing. Jiřího Hovorku. A samozřejmě i všechny zástupce všech sborů hasičských dobrovolníků, kteří se do Kryr sjeli.

 

 

 

 

 

Všichni přítomní se pak z bezprostřední blízkosti náměstí Čs. Armády vydali k pomníku Obětem násilí 1. a 2. světové války, k němuž u příležitosti 100. výročí vzniku Československa zástupci kraje, města i hasičů položili věnce. Krátký pietní akt byl ukončen hymnami České a Slovenské republiky.

 

 

 

Poté byl slavnostně zasazen také Strom republiky – lípa, která je pro svou vůni, půvabnou korunu i vlídný stín symbolem ochrany, pomoci a lásky a je i českým národním stromem.

 

 

Všichni se potom přesunuli zpět do hlavního dějiště oslav, kde před pódiem přednesli krátké projevy starosta města Kryry Miroslav Brda, starosta krajského sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska Jiří Henc, velitel PS HZS Podbořany npor. Ing. Jiří Hovorka a v neposlední řadě i náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. Ten také předal Miroslavu Brdovi jako nejdéle sloužícímu starostovi Podbořanska medaili hejtmana Ústeckého kraje. Společně s Jiřím Hencem pak prapor SDH Kryry ozdobili dvěma novými stuhami. Jiří Henc předal pamětní medaili a pamětní list jak starostovi SDH Kryry Petru Hájkovi (u příležitosti 145. Výročí vzniku místního sboru), tak Miroslavu Brdovi - za příkladnou spolupráci města a za jeho podporu SDH.

 

Vyznamenáni byli poté i samotní členové místního dobrovolnického sboru. Za dlouholetou práci u kryrských hasičů medaile Za zásluhy, Za příkladnou práci a Čestné uznání obdrželi veteráni, doyeni kryrského SDH: Václav Milota, který je funkčně nejstarším členem SDH (od r. 1961), Viliam Foltán (1969), Jiří Korecký (1970), Karel Spurný st. (1973), František Lehký (1973), Václav Hubalík (1975), Jiří Konopásek (1975) a Jiří Horník (1976).

 

 

 

 

 

 

Čestným uznáním SDH pak byla oceněna celá řada aktivních hasičů a starosta SDH Petr Hájek obdržel medaili Za zásluhy. Čestné uznání obdrželi paní a pánové Monika Spurná, Šárka Pekárková, Alois Nápravník, Jan Pekárek a Jiří Synek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medailí k 100 letům republiky byli dekorováni tito členové sboru: Karel Spurný ml., Jaroslav Dejl st., Ing. Milan Rubín, Jiří Synek, Karel Spurný nejml. a Ondřej Spurný.

 

 

 

 

 

 

 

Medaile Za věrnost byla následně udělena těm hasičům, kteří letos oslavili v práci pro SDH desáté (Tomáš Subota) a dvacáté (Monika Spurná) výročí.

 

 

Milé bylo pak ocenění dětí z kryrské mateřské školy, které se na jaře tohoto roku zúčastnily výtvarné soutěže „Jak si představujete hasiče“. S výsledky jejich snažení se účastníci oslav mohli seznámit v obřadní síni městského úřadu, kde byly vystaveny v rámci expozice o historii i současnosti SDH Kryry. Pozornost si z hasičské slavnosti odnesli: Baruška Burešová, Péťa Fürst, Kája Rubáš, Šimonek Marišler, Lubošek Jedlička, Adam Kopřiva, Šimonek Kneifel, Martina Kadlečková, Eliška Vágnerová a Anička Chu Phuong Linh.

 

 

 

 

 

Na náměstí před kryrskou radnicí i na parkovišti za ní byla pro návštěvníky slavnostního odpoledne připravena prezentace hasičské techniky. 

 

 

 

 

 

 

 

Praktické ukázky hasičských zásahů pak byly předvedeny před hlavním pódiem. 

 

 

Po celé odpoledne a večer vyhrávala pro všechny kapela Návraty 2 z Karlových Varů, zajištěno bylo chutné občerstvení i dostatek alkoholických i nealkoholických nápojů.

 

 

Na oslavách v Kryrech se pátečního odpoledne a podvečera sešlo několik stovek lidí, kteří se bavili až do tmy. A protože to byla narozeninová párty, nechyběl samozřejmě ani ohňostroj.

 

 

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE (Foto: Jana Spurná)

 

 

 

KŘEST KNIHY „OBEC STROJETICE OČIMA PEPY KOLÁŘE“

29.09.2018 05:38

OBEC STROJETICE OČIMA PEPY KOLÁŘE

Napsal: Josef Kolář

Vydal: Městský úřad Kryry

 

Poděkování: PHDr. Miroslavu Rendlovi, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), lounskému historikovi panu Roedlovi, dále kryrským panu Šestákovi a Mgr. Krausovi, za korekturu paní Kazákové a Járové, za překlady z německých textů paní Dresslerové a za fotografie panu Morawszkému. 

 

Řadě obyvatel Strojetic nejen za poskytnuté informace, ale i zápůjčky rodinných písemností a fotografií.

 

 

„Historie je svědectvím času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života, zvěstovatelka dávných dob.“


Cicero

 

Hodně přes sto lidí se v sobotu 22. září 2018 sešlo v kulturním domě ve Strojeticích, aby přivítalo na svět zbrusu novou knihu. Publikaci, která je jakýmsi souhrnným svědectvím o vsi, jejímž je autor knihy rodákem a patriotem. Knížka je vyprávěním nejen o historii obce, ale i o její současnosti. Z každé kapitoly je přitom zřejmý fakt, jak pěkný vztah má Josef Kolář ke svým Strojeticím a lidem v nich.

 

Josef Kolář je technikem Městského úřadu v Kryrech – tedy žádný historik. Přesto se mu podařilo shromáždit ucelený obrázek své vsi: její historii i současnost. Po více než pět let sháněl překlady z německy psaných kronik, pátral na internetu nebo studoval dostupné knižní prameny. Ponořil se do vlastních vzpomínek a především osobně zpovídal pamětníky. „Byl si totiž vědom toho,“ píše v úvodu publikace emeritní ředitel kryrské základní školy Mgr. Kamil Kraus, „že čas je neúprosný a ti lidé, když odejdou, tak by po nich za chvíli nezůstalo žádné povědomí, přičemž oni pro vesnici mnohé vykonali, ovlivnili její vývoj nebo prostě jen pracovali, radovali se a patřili k ní.“

 

Na úvod slavnostního křtu knihy krátce vystoupil Mgr. Kamil Kraus, starosta města Kryry Miroslav Brda i sám autor: Josef Kolář. Ten především poděkoval všem, kteří mu s publikací pomáhali, a právě těm věnoval první výtisky.

 

Pak byla publikace slavnostně pokřtěna.

 

 

Při příležitosti této události byl ve Strojeticích připraven i kulturní program: bohatě se jedlo (mimochodem autor knihy zastřelil kance cca 250 kilogramů, z něhož připravený guláš byl zlatým hřebem menu tohoto večera), bohatýrsky pilo, hrálo se, zpívalo i tancovalo. A tak k tanci i poslechu hrála kapela Návraty 2 z Karlových Varů – dvojice muzikantů, která se do Strojetic nebo do Kryr vždycky ráda vrací. Připravena byla i bohatá tombola: čítala 120 položek, tedy skutečně téměř nikdo tentokrát neodešel bez nějaké z cen. Ve Strojetickém kulturáku byla rovněž instalována malá výstavka z fotografií a dokumentů, jejichž reprodukce v Kolářově knize najdeme.

 

 

 

STROJETICE SE DOČKALY RADARU

22.09.2018 09:29

 

Do zkušebního provozu byl ve Strojeticích v pátek 21. 9. 2018 uveden radar s kamerou. Na dlouhodobé stížnosti místních občanů tak konečně reagovalo vedení kryrské radnice a svou nejnebezpečnější komunikaci – silnici I. třídy č. 27 – zabezpečilo radarovým systémem.

 

Přechod této komunikace např. v místech protilehlých autobusových zastávek (před prodejnou Jednoty),“ napsal k této problematice v článku „Rally Strojetice“ před časem městský zpravodaj Kryrská rozhledna, „se nedá přirovnat ani k hodně adrenalinovému sportu, většinou je to obyčejný hazard se životem, ať jste opatrní sebevíc. Kráčíte-li pak z této zastávky k bytovkám, bojíte se jít i po chodníku vedle silnice. Na omezenou rychlost v obci tu spousta řidičů ne že nedbá, ale přímo kašle, takže si tu místní obyvatelé často připadají, jako kdyby bydleli v bezprostřední blízkosti ranveje hodně frekventovaného mezinárodního letiště. Rychlost vozidel přesahující hodně přes 100 km/h tu není výjimkou. Především pak ve směru od Očihova k jesenické křižovatce, a to od parkoviště Restaurace Tom ke konci obce, se tu řidiči chovají jako na závodní dráze. Solidní silnice a zdánlivě přehledný úsek k tomu, zdá se, vybízí.“

 

To potvrzují i údaje získané z interního systému Policie České republiky: podle vedoucího Dopravního inspektorátu v Lounech npor. Bc. Jiřího Krále například jen v 1. polovině roku 2017 Policie ČR v úseku sil.I/27 v obci Strojetice neřešila sice žádný trestný čin, nicméně přestupků bylo řešeno celkem 27: z toho bylo uloženo 26 blokových pokut v celkové částce 20.500,- Kč za překročení rychlosti v obci a 1 přestupek byla dopravní nehoda vyřešena pokutou v částce 2.000,- Kč – příčina: rovněž rychlost.

 

Ať už je jakkoli nezpochybnitelným faktem, že nezodpovědného řidiče nezastaví nebo nezpomalí žádný radar, normální šofér zareaguje. Proto je instalace tohoto zařízení ve Strojeticích, které tak nejsou od nynějška odkázány pouze na namátkové kontroly PČR, v rámci bezpečnosti obce rozhodně krokem vpřed.

 

 

 

SETKÁNÍ RODÁKŮ V BĚSNĚ

17.09.2018 06:21

Osadní výbor Běsno uspořádal ve spolupráci s Městským úřadem Kryry v sobotu 15. září 2018 u příležitosti 100. výročí vzniku československého státu historické SETKÁNÍ RODÁKŮ, PŘÁTEL A OBČANŮ BĚSNA. Sjela se sem zblízka i zdaleka bezmála padesátka těch, kdo se v této malebné vsi narodili a kdo tu dříve žili, další padesátka pozvaných hostů a těch, kdo tu bydlí dnes.

 

Krátce po čtrnácté hodině všechny přítomné přivítal moderátor odpoledne Mgr. Kamil Kraus. Mezi nimi i vzácné hosty: metropolitu církve pravoslavné v Čechách, na Moravě a na Slovensku otce Kryštofa, který v době svého mládí měl k Běsnu hodně blízko, a podbořanského faráře církve katolické otce Alexandera Siudzika. Účastníky akce také pozdravil starosta Kryr Miroslav Brda a krátce promluvil i Josef Kříž, který na nápad setkání běsenských rodáků vlastně přišel. Ten neskrýval dojetí: „Nečekal jsem, že se nás tu sejde tolik. Potřásl jsem si rukou s lidmi, které jsem neviděl padesát let.“ Pan Antonín Synek stručně připomněl i historii Běsna.

 

 

Minutou ticha byla uctěna památka těch, kdo se tohoto setkání nedožili. Spolu s Kamilem Krausem si pak přítomní zazpívali Masarykovu oblíbenou Ach synku, synku. Účastníci setkání položili věnce u pomníku obětem 2. světové války a mši v kostele sv. Mikuláše, jíž se účastnilo více než 60 lidí, celebroval Alexander Siudziuk. Došlo i na prohlídku obce.

 

V bezprostřední blízkosti párty stanu, pod nějž se stovka přítomných skutečně nevešla, byla instalována pěkná výstava fotografií z historie Běsna a další fotografie přivezli účastníci setkání s sebou. A tak se sedělo, vzpomínalo. Pivo a limonáda byla tento den zadarmo (pomyslné kohoutky otevřelo město Kryry…), navařen byl i kotel guláše a usmažena hora řízků. O kulturní vložku se postaral se svými koňmi šanovský pekař Vladimír Špáňa a celé odpoledne a večer vyhrávali – především country muziku – Míla a Vašek.

 

 

 

FOTOGALERIE

 

 

 

SETKÁNÍ RADIOAMATÉRŮ VE STROJETICÍCH

08.09.2018 06:11

 

 

Již pětadvacet let se potkávají na pravidelných schůzkách radioamatéři Podbořanska. Tedy lidé, kteří si sice tykají, ale neříkají si Mařko nebo Pepíku, nýbrž „Ókájednaelkvéen“ nebo „Ókásedumár“, kterým, sejdou-li se a náhodou se dostanete mezi ně, rozumíte díky jejich slangu jen každému pátému slovu, kteří se během roku vidí málo, ale slyší třeba i několikrát denně. Které spojuje vášeň pro něco, co je všude kolem nás, ale není to vidět, co nevoní ani nepáchne, nač si neumíme sáhnout, ohmatat to, co prostě nemá tvar a co slyšet můžeme jen zprostředkovaně přes jistá technická zařízení.

 

Hovořím o radiových vlnách.

 

Jsou to lidé, jimž je drahá - v době internetu a mobilních telefonů zdánlivě zbytečná - možnost komunikace na dálku. Ale skutečně zbytečná? Neexistuje jediná armáda na světě, která by rušila své spojaře nebo radisty! A co si budeme vyprávět, technický pokrok posledních dvou století je hnán především vojenskými projekty.

 

Zbytečná?

 

První setkání našich radioamatérů (v naší republice jsou srazy významnější a co do počtu účastníků i nepoměrně bohatší) bylo vlastně dílem náhody. „Roku 1993 byl v Jesenici na rekreaci náš kolega Jára s rodinou,“ vypráví Zdeněk Říha, který za našimi srazy radioamatérů stojí jako organizační figura nejvýrazněji (a teď ho cituji doslova, aniž mám nejmenší páru, o čem hovoří…), „Protože s sebou měl kapesku na OK0E, dal toto ve známost a pár amatérů se domluvilo, že Láďu v sobotu navštívíme. K překvapení všech se nás tam, na této zcela spontánní akci, sešlo celých 26.“

 

V průběhu let prošlo setkáními radioamatérů na podbořansku 446 lidí. Nejvíce se jich sešlo před devíti roky, kdy na setkání přijelo 128 lidí, nejméně pak předloni, kdy jich útroby strojetické restaurace Tom přivítalo pouhých 27. Po té bídě ale nastal opět vzestup, v sobotu 8. září dorazilo 56 účastníků. Kromě těch podbořanských to byli kolegové od Chebu a Tachova přes Vrchlabí až ke Kroměříži, přičemž nechyběli ani hosté z Německa, Běloruska, Ukrajiny nebo Belgie.

 

Za posledních pětadvacet let je ale smutnou, ať jakkoli lidskou bilancí, že na sraz přijelo i 72 radioamatérů, kteří dnes již nejsou mezi živými. Například od minulého setkání další tři, přičemž všichni zemřeli během minulého měsíce.

 

Na 25. ročník setkání radioamatérů ve Strojeticích se začali hosté sjíždět již po deváté hodině dopolední. Program setkání však začínal až kolem poledního, kdy bylo účastníkům setkání promítnuto několik filmů. Hlavně však šlo o setkání lidí, kteří se dobře znají, přesto se dlouho neviděli. Čímž bylo poslání takové akce vrchovatě naplněno.

 

Zbývá něco dodat? Zbývá: na shledanou, radioamatéři, napřesrok!

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>