AKTUALITY Z OBCE

HOSPODA NA KOLEČKÁCH

07.07.2018 10:57

 

 

Rádio Blaník opět připravilo pro své posluchače netradiční letní turné. Každý pátek a sobotu vyrazí do regionů v rámci projektu Hospoda na kolečkách. Pochopitelně, nejedná se pouze o samotné pivo. Součástí programu je i točená limonáda, grilované pochutiny a v neposlední řadě i hudební vystoupení.

 

 

Zastávky Hospody na kolečkách ovlivňují přímo posluchači. Stačí napsat „zvací sms“ a vymyslet originální důvod, proč by se měl promotým BLANÍKu stavit právě na daném místě. A to se povedlo právě v Kryrech: paní Věra Synková si ve své SMS postěžovala, že v Kryrech není pořádná hospoda (je pravda, že jedinou zdejší „osvěžovnou“ je pouze Pekárna…) a v sobotu 7. 7. 2018 se na náměstí před obecním úřadem stalo svědkem jedinečné párty, v rámci které se točil nový, za studena chmelený Braník Sládek (s plnou chutí a řádnou hořkostí) nechyběla točená malinovka, grilovaná šunka LE & CO.

 

 

K dobré hospodě patří samozřejmě i dobrá muzika, takže na pódiu vyhrávala nejoblíbenější písničky z vysílání Rádia Blaník Blanická kapela.

 

 

 

 

 

Na náměstí v Kryrech dorazilo v sobotní podvečer na pět stovek lidí. Představena byla právě paní Věra Synková, kterou moderátor Rádia Blaník Petr Brožík pozval k pódiu a krátce ji vyzpovídal. Pár slov prohodil také se starostou města Miroslavem Brdou, který – po paní Synkové – byl tou druhou personou, díky níž Hospoda na kolečkách do Kryr přijet mohla a přijela. Právě on byl tím, kdo akci ve městě pod Schillerovou rozhlednou potvrdil a schválil. „Produkce rádia Blaník přijela ve středu s tím,“ svěřil se, „že mají k dispozici stoly a lavice asi pro osmdesát lidí. To jsem je ujistil, že je to na Kryry málo a že samozřejmě rádi vypomůžeme. Takže jsme poskytli obecní sezení, které využíváme například při Svátku dobré nálady.“

 

 

Nepilo se jenom pivo, neposlouchala se jenom muzika, nebaštila grilovaná šunka. Soutěžilo se. Odměnami pro soutěžící pak byly produkty branického pivovaru a masné lahůdky společnosti LE & CO. Pivovar Braník v rámci akce pustil zadarmo i sud piva. Bavily se prostě celé Kryry.

 

 

 

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ KOMISE PRO SPORT A VOLNÝ ČAS RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

21.06.2018 05:35

 

Výjezdní zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje se uskutečňují jednou, někdy dvakrát do roka. Vždy je však velmi pečlivě vybírána lokalita, obec, jíž stojí za to navštívit. Volba tentokráte padla na Kryry.

 

 

Z již 12. pravidelného zasedání této komise se někteří její členové pro jiné pracovní úkoly omluvili, nicméně vzhledem k tomu, že v delegaci Ústeckého kraje (vedl ji Václav Beneš - starosta Blatna, člen Zastupitelstva ÚK a předseda komise pro sport a volný čas, KSČM) byly i tři členky odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu, do Kryr v pondělí 18. června 2018 dorazilo celkem devět návštěvníků. Někteří z nich městečko znají (mimochodem oblíbil si ho i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který sem při různých příležitostech již několikrát zavítal), někteří tu ale byli poprvé. Na náměstí před městským úřadem je u kašny přivítal starosta Kryr Miroslav Brda, který v krátkosti představil svoje město obecně, aby pak konkrétně hovořil především o sportu a volnočasových aktivitách svých obyvatel. O úspěších, kterých Kryry na tomto poli dosáhly.

 

 

 

 

 

Komisi pak provedl společně s ředitelkou Ing. Hanou Lehnerovou místní základní školou, s níž je mnoho sportovních i volnočasových aktivit města velmi úzce spjato – třeba právě využitím tělocvičny nebo venkovních sportovišť, jež nejsou určeny výhradně pro žáky školy, ale i širokou veřejnost.

 

 

 

 

Tak byl návštěvě představen i multifunkční sportovní areál s fotbalovým hřištěm, běžeckou dráhou, tenisovými kurty, hřištěm na vojbal či basketbal, lehkoatletickými doskočišti, to všechno s umělým povrchem i umělým osvětlením. Ten byl nedávno vybudován za zhruba 20 miliónů korun (polovic této finanční částky pokryly dotace, polovinu hradily Kryry z vlastních zdrojů) právě nad školou. Slavnostně jí – i veřejnosti - pak byl předán do užívání na začátku září loňského roku.

 

 

Areál překvapil. O to víc, že stojí opravdu nad školou, přicházíte k němu po schodech a zespoda není vidět. Otevře se před vašimi zraky až z posledních dvou, tří schodů. Například Václav Němeček, jeden z členů komise, se ohromeně zastavil uprostřed tartanové dráhy a ujišťoval se, že se dříve nepřeslechl: „Kolik má tohle městečko obyvatel?“ „Dva tisíce tři sta,“ zopakoval starosta Miroslav Brda údaj, který komisi už jednou sdělil. Takové sportoviště nemají totiž v Ústeckém kraji kolikrát pětkrát větší města. „A využíváte ten areál?“ zajímala se další z návštěvníků Tereza Hyťhová (poslankyně PS PČR za SPD). Ing. Hana Lehnerová paní poslankyni ujistila, že sportoviště bylo využíváno školou i třeba místním fotbalovým oddílem SK Havranem Kryry od svého otevření prakticky denně. „Například poslední školní týden tu proběhnou lehkoatletické závody několika základních škol z okolí.“

 

 

Komise si pak prohlédla sousední areál mateřské školy Pohoda, aby nakonec zasedla v klubovně kryrského kulturního domu, kde proběhlo – už bez účasti starosty Brdy - její zasedání. Město pod Schillerovou rozhlednou, Kryry, zástupce Ústeckého kraje nezklamalo. Naopak – přesvědčilo je, že jestli někdy právě sem a právě od nich putují nějaké finance, pak jsou to prostředky vynaložené účelně a dobře.

 

 

FOTOGALERIE

 

 

 

ČEŠTÍ HASIČI VZDALI HOLD STÉMU VÝROČÍ ČESKÉ STÁTNOSTI

04.06.2018 19:55

SDH KRYRY NECHYBĚL

 

 

Více než 1 000 hasičů ze všech krajů České republiky zamířilo 2. června 2018 do hlavního města, do Prahy, mezi Jiráskův a Palackého most, aby zde vzdali poctu československému státu a na motivy symfonické básně Bedřicha Smetany Vltava z cyklu Má Vlast společně vytvořili největší hasičskou vodní fontánu na světě.

 

Vltava se díky hasičským stříkačkám doslova vzedmula do vzduchu a za doprovodu světel a hudby vytvořila unikátní a dosud nevídaný vizuální zážitek, kdy se před diváky odehrál světelný koncert a vodní balet několika tisíců kubických metrů vody. Živá vodní fontána byla tvořena věcnými prostředky požární ochrany - požárními čerpadly, hadicemi a proudnicemi. Její jednotlivé kompaktní vodní proudy obsluhovali uniformovaní hasiči v duchu hudební choreografie za podpory světelných efektů.

 

Cílem akce Hasičská fontána Praha 2018 je propagace práce hasičstva České republiky tak trochu jinak. Každý hasič je hrdý na to, co dělá. Každodenní prací naplňuje motto: 

 

„Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu a sobě ku cti“.

 

Kryrští hasiči v Praze nechyběli a svou měrou přispěli k této dosud nevídané podívané. Strávili v našem hlavním městě několik dní.

 

Celá akce začala už ve středu 30. května záborem a oplocením části smíchovské i novoměstské náplavky, označením pozic světel a proudnic a očíslováním pozic pro hasiče. Rozmísťovala se kabelová technika potřebná k ozvučení a osvětlení. Instalovaly se také elektrocentrály a režijní kontejner. O den později už proběhl zátěžový test veškeré techniky. V pátek 1. června pak všech 207 hasičských družstev ze 77 okresů České republiky najelo na vltavské náplavky, aby tu vyložili svoji techniku potřebnou k realizaci fontány (čerpadla, hadice a proudnice). Během dne postupně odplouvaly lodě, které v těchto místech kotvily. Zároveň z Vltavy zmizely i přístavní můstky. Později večer došlo také k uzavření přístupových schodišť na náplavku na Rašínově nábřeží pro veřejnost a ukončeny byly i plavby lodí mezi Palackého a Jiráskovým mostem.

 

Foto: Leoš Kučera © Oddělení dokumentace HZS Praha 2018

 

Sama fontána pak v deset večer byla úžasnou podívanou. Na břehy Vltavy dorazily sobotní noc tisíce lidí – škoda jen, že další statisíce ji vidět nemohly. Odehrálo se totiž ztěží uvěřitelné mediální fiasko, kdy avizovaný přímý přenos na serveru Požáry.cz vydržel běžet jen dvě minuty a ČT 24 živě vysílala záběry tak mizerné kvality, že se na to nedalo dívat. Navíc tóny Smetanovy Vltavy nebylo přes hukot hasičských čerpadel vůbec slyšet.

 

 

Ze serveru Požáry.cz teď nabízíme nepoměrně slušnější záznam. Velkolepá podívaná, kterou nám hasiči připravili, si to určitě zaslouží:

 

 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

28.05.2018 12:12

 

 

V sobotu 26. května 2018 přivítali v Kryrech sedm nových občánků. V obřadní síni místního městského úřadu se slavnostního aktu zúčastnili se svými ratolestmi nejen jejich rodiče, ale také prarodiče, přátelé a známí rodiny.

 

Za město Kryry v milém a důstojném obřadu přivítal nejmladší občánky spolu s matrikářkou Jiřinou Zadražilovou starosta města Miroslav Brda. Popřát svým nejmenším kamarádům přišly s krátkým pásmem písniček a básniček také děti z mateřské školy Pohoda.

 

Rodiče se pak zapsali v pamětní knize a nejmenší občánci Kryr od zástupců svého města dostali kytičku (ta byla pro maminky) i malý dárek – drobný zlatý šperk.

 

 

 

 

PIVNÍ BĚH KOLEM SCHILLEROVY ROZHLEDNY

19.05.2018 18:40

 

 

Dvanáct statečných se v Kryrech sešlo v sobotu 19. května 2018 na startu Pivního běhu kolem Schillerovy rozhledny. Jednalo se o první ročník společensko-sportovní akce, kterou uspořádali místní příznivci volnočasových aktivit.

 

Bezmála tříkilometrová trať, kterou absolvovaly dvojice běžců, mířila z hřiště SK Havranu Kryry pod kostel Narození Panny Marie, odtud nahoru k Schillerově rozhledně a kolem Křížové cesty zpátky do města a na hřiště. Nejednalo se přitom pouze o běh jako takový, cestou závodníci plnili řadu jak fyzických, tak duševních úkolů. A pili pivo. Dámy třetinku, pánové půllitr. Žejdlíkem zlatavého moku se startovalo a „české zlato“ pak borce na trati provázelo v pravidelných a neúprosných intervalech. Kdo si totiž kdy vyzkoušel pěší výstup k Schillerově rozhledně, dá mi jistě za pravdu, že ne jít, ale vyběhnout k ní pod kuratelou tikajících stopek, navíc s břichem jako žok, to je výkon skutečně úctyhodný. Jednotlivé týmy se ho zhostily rozdílně, takže na trati byl často smazán pětiminutový startovní interval a na stanovišti u rozhledny se seběhly (sešly…) i tři dvojice.

 

„Vyhráli – podle mého – všichni,“ řekl v cíli těsně před vyhlášením výsledků a předáním cen jeden z organizátorů akce Petr Starý. Putovní pohár, účastnický list a (jak jinak) láhve s pivem předal do rukou Slávka Bašeho a Míly Bartoše. Tito sportsmeni dorazili do města pod Schillerovou rozhlednou z Vroutku a dlužno – s obdivem – podotknout, že celou trať absolvovali nejen v nejrychlejším čase, ale především v kostýmu baletek, s parukou na hlavě a škraboškou na očích. Že neběželi v piškotech, ale teniskách, jim všichni samozřejmě odpustili.

 

 

„Škoda jen,“ řekl v krátkém rozhovoru Míla Bartoš z vítězného družstva, „že taková akce je jen jednou do roka.“ A navrhoval, že by nebylo od věci uspořádat jí dvakrát, nebo raději hned třikrát. A to i přes to, že na 6. stanovišti nedostali pivo. Nejednalo se však o diskriminaci, na tomto stanovišti nedostal pivo nikdo. Pokud ale o tento ušlechtilý nápoj jde, pak ho bylo celé odpoledne dost a dost. Dokonce tolik, že si na stanovišti pod rozhlednou dávali po kelímku i její návštěvníci. Zadarmo.

 

FOTOGALERIE

 

 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>