AKTUALITY Z OBCE

PREZIDENTSKÉ VOLBY - finále

27.01.2018 21:10

 

Druhé kolo prezidentských voleb proběhlo v pátek 26. a v sobotu 27. ledna 2018. V České republice se tyto dny k volebním urnám dostavilo 66,6 % oprávněných voličů, kteří v historicky druhé přímé prezidentské volbě rozhodli o tom, že hlavou našeho státu bude pan Miloš Zeman. 

 

 

 

V pěti volebních okrscích Kryr Miloš Zeman nad svým vyzyvatelem Jiřím Drahošem zvítězil poměrně hladce.

 

Podívejme se, jak jsme volili po volebních okrscích:

 

 

Kryry celkem:

 

 

V rámci celé České republiky pak byl výsledek výrazně těsnější.:

 

 

 

VIDEO

 

 

 

Ing. Miloš Zeman

prezident České republiky

 

Narozen 28. září 1944 v Kolíně, otec poštovní úředník, matka učitelka. Rodiče se krátce po jeho narození rozvedli, takže vyrůstal pouze s matkou.

1950 – 1959 Základní devítiletá škola v Kolíně.

1959 – 1963 Střední ekonomická škola v Kolíně. Pro referát o T. G. Masarykovi mu bylo zakázáno pokračování ve studiu na vysoké škole.

1963 – 1967 pracuje ve strojírnách Tatra Kolín. Při tom mu je od roku 1965 umožněno alespoň dálkové studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor národohospodářské plánování.

V roce 1967 přechází na denní studium téže školy.

V roce 1968 vstupuje do Komunistické strany Československa.

V roce 1969 promuje s červeným diplomem s diplomovou prací na téma prognostiky (s názvem Futurologie a budoucnost). Téhož roku začíná vyučovat tento obor na Vysoké škole ekonomické v Praze.

V roce 1970 vyloučen z Komunistické strany Československa pro nesouhlas se sovětskou okupací a počínající normalizací.

V letech 1970 – 1971 bez trvalého pracovního poměru, živí se příležitostnými studiemi pod cizím jménem.

V roce 1971 nastupuje do tělovýchovného podniku Sportpropag, kde vybudoval oddělení komplexního modelování označované jako „Slušovice výzkumu“.

První manželství v letech 1971 – 1978, syn David (v současnosti lékař).

V roce 1984 je na pokyn ÚV KSČ oddělení komplexního modelování zrušeno za údajně protistranický sborník „Metodologické problémy společenskovědního výzkumu“ a je opět propuštěn ze zaměstnání.

V roce 1984 nastupuje do zemědělského podniku Agrodat, kde se zabývá simulačními modely zemědělských systémů.

V roce 1986 se stává členem Světové prognostické společnosti (World Futures Research Society).

V září 1989 je potřetí propuštěn z práce za předchozí článek „Prognostika a přestavba“ publikovaný v Technickém magazínu.

Účastní se demonstrace 17. listopadu 1989 na Národní třídě, koncem listopadu a počátkem prosince vystupuje na demonstracích na Letné, na besedách v divadlech a vysokých školách.

V lednu 1990 je zaměstnán v Prognostickém ústavu ČSAV. Koncem ledna 1990 je za Občanské fórum kooptován do Federálního shromáždění.

V červnu 1990 je znovu zvolen poslancem Federálního shromáždění za OF, stává se předsedou rozpočtového výboru a členem předsednictva Federálního shromáždění.

Ve volbách v roce 1992 kandiduje za Českou stranu sociálně demokratickou, kam přešel po rozpadu Občanského fóra, a je znovu zvolen poslancem Federálního shromáždění.

V únoru 1993 je zvolen předsedou ČSSD. Tato strana, která ve volbách v roce 1992 získala 7 % voličských hlasů, získala ve volbách 1996 27 % a ve volbách v roce 1998 32 % hlasů voličů. Do funkce předsedy ČSSD je znovu zvolen v letech 1995, 1997 a 1999. V roce 2001 již nepřijal kandidaturu na funkci předsedy ČSSD se zdůvodněním, že splnil svůj úkol tím, že přispěl k tomu, že se Sociální demokracie stala nejsilnější politickou stranou v České republice.

Druhé manželství 1993 – až doposud, dcera Kateřina.

V letech 1996 – 1998 zvolen předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V této funkci se snažil o rovnoprávnou spolupráci všech parlamentních stran, samozřejmě včetně dvou nejsilnějších.

V roce 1998 jmenován předsedou vlády České republiky. Tato vláda přejímala zemi v době hospodářské krize, projevující se poklesem hrubého domácího produktu a reálných mezd. Do roku 2002 se podařilo zemi z této krize vyvést, zvýšil se ekonomický výkon i životní úroveň, zčtyřnásobil se příliv přímých zahraničních investic, inflace klesla z 10 % na 3 %, byla profesionalizována armáda, provedena reforma veřejné správy a privatizován bankovní sektor. V letech 2000 – 2002 přitom vláda postupně snižovala deficit státního rozpočtu, který v roce 2002 dosáhl hodnoty 46 miliard korun.

V roce 2002 odmítl znovu kandidovat na předsedu vlády se zdůvodněním, že splnil svůj úkol – vyvedení země z ekonomické krize.

Na podzim 2002 členové a příznivci Sociální demokracie ve dvou oddělených referendech vyzvali Miloše Zemana, aby kandidoval do funkce prezidenta České republiky.

V roce 2003 nebyl zvolen prezidentem České republiky vzhledem k tomu, že proti němu hlasovalo 27 poslanců ČSSD.

Od roku 2003 žije jako starobní důchodce trvale ve dvou obytných místnostech staré tvrze na Vysočině.

V roce 2005 vydává knihu „Jak jsem se mýlil v politice“, která se s počtem 135 000 prodaných výtisků stala nejúspěšnější z jeho knih a byla vyhlášena bestsellerem roku.

V roce 2006 aktivně podporoval Sociální demokracii ve volební kampani, ale odmítl nabídku tehdejšího předsedy Jiřího Paroubka, aby znovu za Sociální demokracii kandidoval na funkci prezidenta republiky s poukazem na své zkušenosti z prezidentské volby v roce 2003.

V březnu 2007 vystupuje ze Sociální demokracie pro nesouhlas s politikou předsedy ČSSD Jiřího Paroubka.

V prosinci 2009 zakládá Stranu Práv Občanů a na březnovém sjezdu 2010 je zvolen jejím předsedou. Ve volbách v květnu 2010 získává tato strana 4,3 % voličských hlasů. Protože nesplnil svůj slib překročení pětiprocentní hranice, rezignuje na funkci předsedy Strany Práv Občanů. Na sjezdu této strany v listopadu 2010 byl zvolen čestným předsedou, jímž je dosud.

V červnu 2012 jako první ze všech potenciálních kandidátů získal v petici 50 000 podpisů občanů potřebných pro kandidaturu na prezidenta České republiky.

Ve druhém kole historicky první přímé volby prezidenta České republiky roku 2013 se stal Miloš Zeman ziskem 54,8 % hlasů prezidentem České republiky.

Roku 2018 byl ve druhém kole prezidentské volby zvolen podruhé prezidentem ČR se ziskem 51,36 %. Volily ho téměř 3 milióny voličů. 

PREZIDENTSKÉ VOLBY - 1. kolo

14.01.2018 06:33

 

 

Ve 14 hodin se v sobotu 13. ledna 2018 zavřely volební místnosti, v nichž jsme v historicky druhé přímé volbě volili hlavu našeho státu, tedy prezidenta České republiky.

 

 

Ten je po dobu svého funkčního období, které trvá pět let, součástí pilíře naší výkonné moci s omezenými pravomocemi v rozhodovacích procesech a do dění na politické scéně vstupuje většinou v okamžicích napětí a krize. Reprezentuje zemi navenek i ve vnitřních vztazích. Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Je mu uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti. Prezident je také vrchním velitelem ozbrojených sil a je adresátem zpráv zpravodajských služeb, rovněž jim také s vědomím vlády zadává úkoly. Disponuje též jedním ze sedmi klíčů od dveří v kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta, které vedou do Korunní komory, kde jsou uloženy české korunovační klenoty.

 

 

První kolo letošních prezidentských voleb proběhlo v pátek 12. a v sobotu 13. ledna a v Kryrech se ho zúčastnilo 55,39% oprávněných voličů. Ti v tradičních pěti kryrských volebních okrscích rozdělili svou přízeň mezi devět kandidátů a být po jejich soudu, pak by se druhé kolo nekonalo: vítěz voleb tu totiž získal 595 hlasů, tj. 57,27%.  

 

 

Výsledky hlasování 1. kola prezidentských voleb v Kryrech

 

 

Volební okrsek č. 1 – Kryry

Volební okrsek č. 2 – Kryry

Volební okrsek č. 3 – Strojetice

Volební okrsek č. 4 – Stebno

Volební okrsek č. 5 – Běsno

 

Zkusme se na chviličku vrátit o pět let zpátky a jen bleskově porovnat: v prezidentských volbách 2013 jsme vybírali rovněž z 9 prezidentských kandidátů a i před pěti lety to v Kryrech vyhrál Miloš Zeman. Volilo tehdy o zlomek více lidí, než letos (oproti nynějším 55,39% oprávněných voličů jich tehdy přišlo 55,94%), přičemž současnou hlavu státu tu podpořilo 29,01% těch, kteří do volebních místností dorazili.

 

 

Výsledky hlasování 1. kola prezidentských voleb v ČR

 

 

Vzhledem k tomu, že celorepublikově žádný z kandidátů nezískal v 1. kole prezidentských voleb 50% hlasů, ve dnech 26. a 27. 1. 2018 se ve volebních místnostech u příležitosti 2. kola sejdeme znovu. Tentokrát budeme vybírat ze dvou kandidátů, kteří nejúspěšněji prošli 1. kolem. Těmi jsou Miloš Zeman a Jiří Drahoš.   

 

 

 

ŠTĚDROVEČERNÍ MŠE

28.12.2017 05:49

 

Tradičně o dvaadvacáté večerní se 24. 12. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Strojeticích uskutečnila Štědrovečerní mše.

 

 

Na této vigilii se sešlo několik desítek lidí nejenom ze Strojetic, ale i z blízkého či vzdálenějšího okolí, kteří si spolu s kryrským farářem Alexanderem Siudzikem nejenom připomněli původ, vznik a význam Vánoc, ale společně si poslechli i zazpívali vánoční koledy. Ty přednesl, dnes již tady také tradičně, pan Jaroslav Tříska se svou dcerou.

 

 

 

ADVENT 2017

09.12.2017 10:43

 

 

 

Stejně jako spousta dalších měst v celé České republice také Kryry v předvečer první adventní neděle rozsvítily svůj vánoční strom. Těsně před sedmnáctou hodinou požehnal stromu otec Alexander Siudzik, aby se přesně o páté vánoční symbol rozzářil. Nebe nad Schillerovou rozhlednou pak pestrými barvami rachejtlí vymaloval ohňostroj.

 

 

 

 

 

Slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu, na který se přišly podívat stovky lidí, předcházel čtyřhodinový kulturní program.

 

 

V jeho rámci se za mrazivého počasí na náměstí před obecním úřadem představilo nejprve trio Kytiboys, tedy Marcela Nováková („Kytička“ – odtud, jak bylo vysvětleno, KYTIBOYS, přičemž ono KYTI je vlastně kytí…), Martin Říhovský (ředitel ZUŠ Podbořany) a Jirka Staněk. Hráli výborně a líbili se. Bc. Martin Říhovský pak představil některé ze žáků své školy, kteří zahráli na klávesy, zobcovou flétnu či kytaru. Většina z nich, šlo o děvčata, jsou právě z Kryr. Vystoupili i studenti naší základky, kteří pod vedením paní učitelky Kavalerové přednesli několik s adventem úzce spjatých písniček či básniček. A pak i děti z mateřské školy Pohoda. Jako pokaždé (ještě to neznají…) na jedničku s hvězdičkou!

 

 

Zazpívala také několik písní Klára Kavalerová – tu první věnovala památce Evě Pezlarové. Paní učitelka pak dovedla odpoledne až do slavnostního finále.

 

 

Jak vypadal vánoční trh? Tradičně na náměstí vyrostla spousta stánků, které nabízely, stejně jako loňského roku, převážně adventní zboží. Za luxusní cenu jste si tu mohli koupit i vánočního kapra - místní podnikatel Pavel Šilhánek totiž ceny nezvedl, kilo tradičního štědrovečerního šupinatce bylo za 70 korun, takže kdo tady nakoupil, určitě neprohloupil. Letos chyběl prodej stromků. Škoda, to k vánočním trhům bezpochyby patří. Pokud jde potom o občerstvení, pak se vedle teplých nealko nápojů podávala medovina, grog nebo svařené víno. Místní hasiči – tento rok poprvé - přijeli na náměstí s polní kuchyní a nabízeli skvostný guláš nebo hasičský punč.

 

Otevřeny byly tradičně i brány kostela Narození Panny Marie (sdružení Dietrich se pochlubilo, co pro chátrající kostel udělalo; a chvála této skupině nadšenců za jejich snahu…) a v kryrské škole – ta je rok co rok vynikající a bezchybná - byla připravena, kromě jiného, expozice novoročenek. Jako každoročně jsem se sice těšil na betlémy, které však vzhledem k výše uvedenému nebyly – i přes to základku navštívily stovky lidí.

 

 

Vraťme se ještě na chviličku na náměstí o sedmnácté hodině: už jsem jednou zmínil, že tu byly stovky lidí. Přivítaly příchod vánoc dobrou náladou, pohodou, která k těmto svátkům nepochybně patří. Návštěvníci adventní slavnosti dobře nakoupili, dobře se najedli, dobře napili, spolu s účinkujícími si zazpívali a někteří dokonce i zatancovali. Zasvítili si – byl to advent světel. Svíčkami, baterkami, mobilními telefony. V tu pravou chvíli byly Kryry prostě plné světel. Pozdravit město a jeho obyvatele a návštěvníky přišel i starosta Miroslav Brda, který byl nakonec vidět – tu a tam - i v průběhu celého odpoledne.

 

 

Zbývá dodat, že i letošní adventní slavnost svým neopakovatelným způsobem moderoval emeritní ředitel ZŠ Kryry Kamil Kraus a celá záležitost proběhla opět ve vynikající režii pana Petra Ulkeho.  

 

FOTOGALERIE

 

 

 

DÝŇOVÁ PÁRTY VE STROJETICÍCH

30.10.2017 06:50

 

 

Svou jedinečnou, tradiční „Dýňovou párty“ uspořádal v sobotu 28. října 2017 Osadní výbor Strojetice. Akce se zúčastnila zhruba padesátka lidí, která se v 17 hodin sešla v místním kulturáku.

 

Strojetická Dýňová párty je roky proslulá svou ponurou, hřbitovní atmosférou. Pro děti je v těchto „Adamsovsky“ pochmurných kulisách připravena řada soutěží a her, mohou si vydlabat dýni nebo zkusit vyrobit lampión. Finálem této akce je totiž oblíbený lampiónový průvod, který tentokrát prošel od kulturáku ke kostelu a zpět, kde zábava pokračovala do pozdních večerních hodin.

 

Zdejší osadní výbor opět nezklamal a na sváteční odpoledne připravil – především pro ty nejmenší – tradičně pěknou akci.

 

 

 

 

FOTOGALERIE

 

 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>