ADVENTNÍ ČAS

24.12.2011 08:02

 

Čas adventu nabízí každému zcela originální způsob, jak jej prožít. Média i tradiční místa spojená s atmosférou adventu nabízejí mnoho nejrůznějších poselství – a vyprávění o tom, co dává životu smysl.

Mně osobně letošní advent nabídl několik krásných témat, které rozeznívá požehnání adventního věnce od Anselma Grüna, oblíbeného a moderního duchovního - připomínajícího irské mnichy s oblíbenou keltskou spiritualitou - s úctou k přírodě a k člověku. Anselm Grün připomíná, že všechno rozporuplné v jednotlivci i ve vzájemných vztazích může být spojeno v jednotu.

A že všechno vyprahlé se znovu zazelená a ožije.

Dovolte mi podělit se i na tomto místě o požehnání, které má v sobě poselství úcty k člověku v jeho různých životních situacích - a které může být světélkem v tmách… po celý rok.

„Milosrdný a dobrý Bože,

ty jsi pramenem veškerého požehnání.

Prosím tě, požehnej tento adventní věnec a celou adventní dobu,

ať se znovu zacelí a zahojí vše,

co se během uplynulého roku pokazilo...

Prosím tě, požehnej také mně

i všem lidem, kteří mi leží na srdci.

Vztáhni svou žehnající pravici nad všechny lidi.

Požehnej dílo mých rukou,

aby se má práce stala požehnáním pro druhé.

Požehnej všechny lidi, kteří se necítí milováni.

Pošli jim své požehnání v podobě lásky.

Sešli své požehnání v podobě naděje všem zoufajícím a zoufalým,

sešli své požehnání jako nový život ustrnulým,

jako světlo těm, v jejichž srdcích se zatemnělo.

Požehnej těm, kteří jsou nemocní a trpí sebou samými,

aby dokázali načerpat novou naději.

Požehnej umírajícím tak, aby svým umíráním požehnali tomu, co pomíjí,

a tak se stali sami požehnáním pro všechny,

kteří ještě zatím žijí v časné skutečnosti.

Požehnej nám všem,

abychom se stávali požehnáním jedni druhým.

Naplňuj svým požehnáním celý svět,

abychom i my dokázali vnímat tvůj svět jako jedno velké požehnání.

Naplňuj svým požehnáním všechny mé blízké.

Dej, ať dnes všude vnímáme tvé požehnání:

v tichu, v modlitbě, v setkáních, v rozhovorech, při

práci a vůbec ve všem, co prožíváme.

Požehnej nám a všem našim blízkým

dobrotivý a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.“