AUTO PRO SDH

25.06.2015 19:17

 

Jednohlasně, unisono hlasovalo před časem zastupitelstvo Kryr, když schvalovalo nový, lepší vůz pro místní SDH. „Pro byl i pan Kadleček,“ nezapomněl připomenout jeden z hasičů zastupitele, který je většinově opoziční.

 

 

Hasiči si auto vybrali sami. Našli ho v Ratajích nad Sázavou. Mimochodem tohle krásné městečko na kopci nad řekou Sázavou jsem jako kluk dobře znal, jezdíval jsem poblíž na tábory a dovolené. Ratajští budou vědět: na Iváň.

 

Vraťme se ale k vozu: jde o cisternovou automobilovou stříkačku (CAS) K25 – LIAZ, která je určena k přepravě úplného požární ho družstva 1 + 8 s příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou z vlastních nádrží nebo jiných zdrojů hasicích látek. Její rozsáhlé příslušenství umožňuje provedení od nejjednoduššího zásahu ručním hasicím přístrojem až po technicky náročný a komplikovaný požární zásah nízkým případně vysokým tlakem vody nebo pěny. CAS K25 je konstrukčně upravena tak, aby bylo možné provést zásah i ve ztížených klimatických podmínkách. Provozní schopnost CAS K25 je v rozmezí teplot -15°C až +35°C.

 

Nový hasičský vůz vyšel - podotýkám, že s kompletní výbavou - na 650 tisíc korun a do Ratají si pro něj naši hasiči zajeli sami.

 

Ve středu 24. 6. 2015 ho před zahájením schůze Zastupitelstva přijeli ukázat před městský úřad, auto zastupitelstvu představili a starosta Miroslav Brda jej po krátkém projevu také pokřtil. Popřál našim hasičům, aby jejich nové auto bylo pokud možno vidět jen v průvodech o Svátcích dobré nálady, nikoli u zásahů. 

 

Závěrem nabízíme několik málo fotografií z této malé slavnosti a samozřejmě i krátké video: