DĚTSKÝ DEN VE STROJETICÍCH

02.06.2014 09:54

Osadní výbor Strojetice připravil na sobotu 31. 5. 2014, tedy den před svátkem samým, tradiční oslavu Mezinárodního dne dětí. Tentokráte v duchu pirátském…

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Svátek se slaví v mnoha zemích světa.

První podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikla v Turecku při založení Národního shromáždění 23. dubna 1920 během Turecké války za nezávislost. Tehdejší ochránce národních práv Mustafa Kemal prohlásil, že důležitou součástí k budování nového státu jsou děti. Proto ustanovil 23. duben jako Den dětí, který obyvatelé Turecka slaví dodnes a je státem uznávaným svátkem.

Vyhlášení dne oslavujícího děti, který by se slavil po celém světě, bylo poprvé doporučováno v roce 1925 na Světové konferenci pro blaho dětí. Den dětí však nebyl vyhlášen. Tato konference se konala 1. června 1925. Ve stejný den se v San Franciscu konal festival Dračích lodí, na jejichž oslavu čínský generální konzul shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by se společnost měla více zabývat blahem dětí. Tyto dvě významné události, které se staly ve stejný den, určily datum oslav Dne dětí, který byl ale oficiálně vyhlášen později.

V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno na 1. červen, který připomíná sirotky v San Franciscu a první konferenci, jež se zabývala blahem dětí.

Den pro ochranu dětí se začal slavit rok po jeho vyhlášení a oslavy probíhaly každý rok. Některé státy převzaly datum a postupně se ze Dne pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také jiným názvem Mezinárodní den dětí. Československo, později Česká republika také převzala toto datum, proto se u nás slaví Mezinárodní den dětí na začátku června.

V roce 1952, kdy už se slavil Den pro ochranu dětí, usilovala Mezinárodní unie pro péči o dítě o vyhlášení dne, který by oslavoval výhradně děti. Na toto OSN zareagovala a v roce 1954 vyhlásila Světový den dětí (anglicky). Cílem vyhlášení bylo, aby každý stát jednou v roce upřel pozornost na nejmladší obyvatele. Účelem vyhlášení byla také podpora dětí, poskytnutí dobrých podmínek pro jejich zdravý vývoj a přístupu ke vzdělání. Valným shromážděním OSN bylo všem státům doporučeno, aby oslavovaly děti ve stejný den. Datem oslav byl zvolen 20. listopad, a to proto, že v tento den v roce 1959 Valné shromáždění OSN přijalo Deklaraci o právech dítěte a ve stejný den v roce 1989 přijalo Úmluvu o právech dítěte.

Některé státy si i přesto ponechaly datum oslav na začátku června, jiné státy datum oslav přesunuly na listopad podle doporučení OSN a některé státy si ponechaly červnové datum a přijaly také oslavy dětí v listopadu.

Piráty se to ve čtrnáct hodin na dětském hřišti ve Strojeticích jenom hemžilo. Přišli malí i velcí, všichni dobře naladění – a dobrá nálada vydržela pak celé odpoledne. Pro děti byla připravena celá řada soutěží a her, za které získávaly jakési tolary, které následně mohly proměnit ve směnárně. Za nějakou sladkost, hračku, viděl jsem dokonce improvizované akvárium s pavími očky.

Skákalo se v pytlích, pořádaly se závody v jízdě na kolečku, probíhala jednoduchá překážková dráha, střílelo se z luku nebo ze vzduchovky. A tak dál… Vyhrávala veselá muzika a připraveno bylo i občerstvení. Restaurace „U Toma“ byla totiž pro toto odpoledne uzavřena a odstěhovala se jako osvěžení „Jerry“ přímo do centra strojetického dění.

Kromě soutěží a her přišel děti potěšit i letecký modelář a později odpoledne se dočkaly i kryrských hasičů s oblíbenou pěnou. Strojetickému dětskému dni přálo i počasí. Pěkné, milé odpoledne.

MALÁ FOTOGALERIE ZDE