IMPULS PRO MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITU

04.01.2012 08:12

 

Některé loňské mediální výstupy poukázaly na to, že to s naší mezigenerační solidaritou není slavné. Stále více se ukazuje, že současné reformy v duchu neoliberálního pohledu na ekonomiku a sociální stát dopadá především na generaci seniorů a na ty, kteří se blíží k penzijnímu věku.

A starosti o existenci vlastní vede nejmladší generace k tomu, že zapomínají na mezigenerační solidaritu.

V naší době je těžkým úkolem hledat cestu k obnově této solidarity. Klasické křesťanské poselství o lásce k bližnímu je zatěžkáno složitou historií uplynulých dvou tisíců let a není lehké ani v dnešní době se k těmto tradicím vracet, zvláště v naší, české zemi.

Přesto - k hledání cest může přispět například iniciativa Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012.

Evropa, která se ve svém celku hlásí jednak ke křesťanským, jednak židovským, řeckým a římským kořenům, nám tak nabízí výměnu zkušeností mezigenerační solidarity a aktivního stárnutí. Například v Brně již v roce 2011 zahájili „Plán aktivního stárnutí ve městě Brně“, jehož cílem je nastavit proces systematických kroků vedoucích k vytvoření, resp. zlepšení podmínek pro zdravé a aktivní stárnutí v moravské metropoli. Jeho účelem není zmapovat nabídku sociálních či zdravotních služeb, ale přispět k vytvoření podmínek pro zkvalitnění nabídky aktivit, jimž se senioři mohou organizovaně i neorganizovaně věnovat. Další konkrétní iniciativou je v Praze projekt „Aktivní stárnutí jako odpověď na nadcházející sociální krizi v České republice a v Evropě“. Významnou roli v rámci proseniorských aktivit, zejména směrem k posilování mezigenerační solidarity, by mohly sehrát školy. Podobně loňský Rok dobrovolnictví přinesl řadu nových podnětů pro praxi solidarity vyjádřené hnutím dobrovolnictví například v mateřských centrech, skautingu nebo charitativních projektech.