Komunální a tříděný odpad

20.03.2011 09:12

V březnovém čísle Kryrské rozhledny si mohli obyvatelé Kryr přečíst článek ing. Nesvadby o odpadech. Trochu s tím souvisí i krátký dotazník, jehož výsledky budou součátí bakalářské práce, na níž se v současnosti finišuje. Vzhledem k tomu prosím čtenáře, aby dotazníku věnovali 10 minut svého času. 

Za autora práce děkuji

 

 

KOMUNÁLNÍ A TŘÍDĚNÝ ODPAD VE VAŠEM MĚSTĚ