KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

16.09.2017 10:13

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) je česká parlamentní  politická strana. V Evropském parlamentu spolutvoří seskupení Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice. Je také pozorovatelem ve Straně evropské levice. Strana vznikla jako nástupce Komunistické strany Československa.

KSČM se hlásí k hodnotám a tradicím pokrokového levicového hnutí doma i v zahraničí. „Usilujeme o postavení moderní a aktivní levicové strany v současné společnosti,“ říká, „Chceme hájit zájmy prostých občanů, kteří svou prací vytvářejí duchovní i materiální hodnoty. Chceme, aby občané měli možnost co nejvíce rozhodovat sami o sobě i o společenských záležitostech.“

 

 

Hana Aulická – Jírovcová

 

lídr Komunistické strany Čech a Moravy

Ústeckého kraje

 

 

·         Můžete se, prosím, stručně představit?

Je mi 36 let, jsem vdaná a mám dvě dcery Aničku a Terezku. Politickou dráhu jsem zahájila roku 2002 vstupem do komunální politiky jako členka zastupitelstva města Most, kde       působím dodnes. Za svou profesní kariéru jsem pracovala jako technický pracovník, finanční účetní a do poslanecké sněmovny jsem odcházela z pozice vedoucí výkaznictví zdravotní péče v Mostecké nemocnici. Při zaměstnání jsem vystudovala Vysokou školu báňskou  – Technickou univerzitu Ostrava, Hornicko–geologickou fakultu. V poslanecké sněmovně se věnuji především sociální oblasti.

V soukromém životě se snažím co nejvíce věnovat své rodině. Nemám ráda nespravedlnost a lež. A pokud mi to čas ještě dovolí, ráda si zajdu zasportovat na H.E.A.T. Program.

·         Zkuste prosím říci, proč jít vůbec volit - a proč právě Vás?

Právo volit má každý občan této země po dovršení věku osmnácti let. Svým hlasem a rozhodnutím ovlivňuje dění v České republice na další čtyři roky a je to právě on, občan, volič, který vždy rozhoduje. Politická rozhodnutí zvolených zástupců se pak takto týkají všech občanů - veškeré důsledky, ať jsou pozitivní nebo negativní, si tak neseme všichni. 

Proč volit právě KSČM? Protože jsme stranou, která hájí občana bez ohledu na jeho sociální a ekonomické postavení ve společnosti. Dokázali jsme nejen v Ústeckém kraji, že jsme schopni být ve vedení a plnit náš volební program - a především pracovat pro občany bez korupce a podvodů.

·         Parlamentní volby 2017 jsou považovány za přelomové. Souhlasíte s tím názorem? A jestli ano, potom proč?

Poslední dobou mám pocit, že volby do PSP ČR jsou přelomovými nazývány velice často především v médiích, a to prostřednictvím mnohých našich vrcholných politických představitelů. Do jisté míry je to pravda, jen se bytostně netýká jenom nás: je to totiž o celosvětové politice a jejímu vlivu na dění v naší zemi: Evropská unie se otřásá v základech a hrozbou válečných konfliktů na území některých zemí ve světě se již nevyhrožuje, ale naopak se hovoří o možných termínech, kdy reálně začnou. S tím souvisí i stále probíhající mezinárodní konflikty v zemích Blízkého východu, jako je například Sýrie, Jemen a Irák nebo Libye a neustálý a narůstající problém s přílivem vysokého počtu migrantů z těchto oblastí. K tomu eskalující závažné situace v Evropě, které s jejich příchodem narůstají. Téměř každodenně jsme svědky útoků, atentátů v evropských státech i mimo ně, prostě bezpečno již není nikde.

Po sestavení nové vládní garnitury bude tak nutné řešit – v mezinárodních vztazích - zásadní otázky jako přerozdělovací kvóty na přijetí migrantů do jednotlivých členských států EU, neustále se stupňující tlak na navyšování výdajů státních rozpočtů na obranu jednotlivých členských států NATO a postavení našich zástupců při strategických jednáních s Evropskou unií o zásadních mezinárodních otázkách. Jak kvalitně budeme schopni hájit zájmy naší země a využít náš podíl vlivu při řešení eskalujících se problémů v zahraniční politice, to vše záleží na rozhodnutí našich občanů.

I na půdě České republiky, nebo spíš především zde, máme však co řešit! Protože neustálé přetřásání ataků mezi vládními představiteli naše občany již nebaví. Mají své starosti každodenního života - a zde je potřeba začít pracovat.

Ještě jednu poznámku: je potřeba začít pracovat kontinuálněji. Je podle mého mínění mrzuté, že zatím každá vláda, která měla možnost pracovat pro naše občany, pojala svou pozici jen a právě na jedno volební období. Přijatá legislativa se tak vždy v zásadních oblastech několikrát měnila a novelizovala, což v praxi mnohdy přineslo jen problémy a zmatky.

·         Zisk kolika poslaneckých křesel pro Vaši stranu byste Vy osobně považovala za úspěch?

Za úspěch považuji získání potřebných poslaneckých křesel tak, abychom mohli úspěšně prosazovat náš volební program, to by si ale přála každá politická strana. Nyní máme v poslanecké sněmovně 33 míst, věřím, že současný počet dokážeme nejen obhájit, ale i navýšit. Doufám, že za náš kraj přivedeme do poslanecké sněmovny více zástupců KSČM a posílíme v ní tak i pozici našeho regionu.

·         Jakými tématy chcete oslovit voliče konkrétně v Ústeckém kraji?

 V rámci voleb naše strana samozřejmě již uveřejnila své volební priority, ale představili jsme i priority pro Ústecký kraj, které chceme prosazovat ve prospěch našich občanů. Jednou z nich jsou „důstojné podmínky pro život v Ústeckém kraji".  Myslím, že to vystihuje současný stav v našem kraji, kdy bohužel kvalita žití našich občanů oproti většině České republiky je reálně horší, ať již jde o ekonomické a sociální postavení našich občanů nebo o oblast stále se zvyšující kriminality a o problémové soužití s nepřizpůsobivými občany.

To se děje i přes zásadní změny a opatření v kraji. Například v oblasti zdravotnictví, kde se obyvatelům našeho kraje i díky Krajské zdravotní, a.s. a jejích pěti nemocnicím dostává té nejlepší péče v ČR. Velmi dobrou úrovní, to v Čechách také není zdaleka samozřejmé, se mohou chlubit naše silnice. To mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, s kvalitou silnic prvních až třetích tříd jsem měla možnost seznámit na svých cestách po republice: některé kraje jsou opravdu velice zanedbané. Na severu Čech máme i kvalitní veřejné dopravní spojení, výrazně se tu podporuje také sport. Velký důraz je kladen na podporu sociální oblasti. Našimi dalšími krajskými prioritami jsou například podpora projektu „Restart pro Ústecký kraj“, který s sebou přinese konkurenceschopné podniky, investice, zdravější životní prostředí a ještě lepší silnice, kvalitní služby, dostatek pracovních příležitostí za odpovídající mzdu, proplácení i prvních tří dnů nemocenské, podpora malého a středního podnikání, zabránění zneužívání sociálních dávek a obchodu s chudobou a záměrnému sestěhovávání sociálně slabých a nepřizpůsobivých. Nikoli v poslední řadě chceme řešit problémy vyloučených lokalit a kriminality. Bezpečí našich domovů. Chceme odpovídající finanční ohodnocení učitelů. Zachování systému speciálního školství. Odmítáme nedomyšlenou a plošnou inkluzi. Jednoznačně jsme také pro podporu většího propojení podniků s odbornými středními           školami. V oblasti zdravotnictví chceme zvyšovat kvalitu a dostupnost zdravotních služeb a stabilizovat lékařský a střední zdravotnický personál. Máme v úmyslu rozvíjet spolupráci s lékařskými a zdravotnickými fakultami v oblasti pregraduálního vzdělávání v lékařských i nelékařských profesích. V sociální oblasti klademe důraz na zvýšení kvality v poskytování a stabilizaci sociálních služeb a na podporu jejich dlouhodobého financování, jde nám o podporu seniorů, zdravotně postižených a handicapovaných. Podporujeme také komplexní projekt propojující v Ústeckém a Karlovarském            kraji těžbu a zpracování lithia a doprovodných kovů prostřednictvím státního podniku. Máme v úmyslu podpořit i cestovní ruch a turismus, a to včetně propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji.

·         I když vím, že se politici před volbami vyhýbají této otázce jako čert kříži: jaká povolební koalice je pro Vás přijatelná, jaká nikoli?

Této otázce se určitě nevyhýbáme, ale nemáme křišťálovou kouli, dle které bychom dokázali předpovědět skutečný volební výsledek. Proto opravdu musíme počkat, jak rozhodnou voliči - a jak svými hlasy rozdají karty. My chceme především prosazovat náš volební program. Pokud by se našla strana, která by byla ochotna na naše priority přistoupit, určitě se nebudeme bránit spolupráci. Zpovídáme se svým voličům a těch přeci, i podle volebních výsledků, není málo. Nechceme a ani nemůžeme slibovat a pak se zaprodat, zradit za možná křesla a místa na určitých pozicích. To zástupci KSČM nikdy nedělali a dělat nehodlají.

·         Děkuji za rozhovor.