KŘEST KNIHY „OBEC STROJETICE OČIMA PEPY KOLÁŘE“

29.09.2018 05:38

OBEC STROJETICE OČIMA PEPY KOLÁŘE

Napsal: Josef Kolář

Vydal: Městský úřad Kryry

 

Poděkování: PHDr. Miroslavu Rendlovi, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), lounskému historikovi panu Roedlovi, dále kryrským panu Šestákovi a Mgr. Krausovi, za korekturu paní Kazákové a Járové, za překlady z německých textů paní Dresslerové a za fotografie panu Morawszkému. 

 

Řadě obyvatel Strojetic nejen za poskytnuté informace, ale i zápůjčky rodinných písemností a fotografií.

 

 

„Historie je svědectvím času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života, zvěstovatelka dávných dob.“


Cicero

 

Hodně přes sto lidí se v sobotu 22. září 2018 sešlo v kulturním domě ve Strojeticích, aby přivítalo na svět zbrusu novou knihu. Publikaci, která je jakýmsi souhrnným svědectvím o vsi, jejímž je autor knihy rodákem a patriotem. Knížka je vyprávěním nejen o historii obce, ale i o její současnosti. Z každé kapitoly je přitom zřejmý fakt, jak pěkný vztah má Josef Kolář ke svým Strojeticím a lidem v nich.

 

Josef Kolář je technikem Městského úřadu v Kryrech – tedy žádný historik. Přesto se mu podařilo shromáždit ucelený obrázek své vsi: její historii i současnost. Po více než pět let sháněl překlady z německy psaných kronik, pátral na internetu nebo studoval dostupné knižní prameny. Ponořil se do vlastních vzpomínek a především osobně zpovídal pamětníky. „Byl si totiž vědom toho,“ píše v úvodu publikace emeritní ředitel kryrské základní školy Mgr. Kamil Kraus, „že čas je neúprosný a ti lidé, když odejdou, tak by po nich za chvíli nezůstalo žádné povědomí, přičemž oni pro vesnici mnohé vykonali, ovlivnili její vývoj nebo prostě jen pracovali, radovali se a patřili k ní.“

 

Na úvod slavnostního křtu knihy krátce vystoupil Mgr. Kamil Kraus, starosta města Kryry Miroslav Brda i sám autor: Josef Kolář. Ten především poděkoval všem, kteří mu s publikací pomáhali, a právě těm věnoval první výtisky.

 

Pak byla publikace slavnostně pokřtěna.

 

 

Při příležitosti této události byl ve Strojeticích připraven i kulturní program: bohatě se jedlo (mimochodem autor knihy zastřelil kance cca 250 kilogramů, z něhož připravený guláš byl zlatým hřebem menu tohoto večera), bohatýrsky pilo, hrálo se, zpívalo i tancovalo. A tak k tanci i poslechu hrála kapela Návraty 2 z Karlových Varů – dvojice muzikantů, která se do Strojetic nebo do Kryr vždycky ráda vrací. Připravena byla i bohatá tombola: čítala 120 položek, tedy skutečně téměř nikdo tentokrát neodešel bez nějaké z cen. Ve Strojetickém kulturáku byla rovněž instalována malá výstavka z fotografií a dokumentů, jejichž reprodukce v Kolářově knize najdeme.