KRYRSKÉ MAŽORETKY NA SLUNÍČKOVÉM BÁLE V JESENICI

24.03.2019 06:32

 

Sluníčkový bál, který již podeváté uspořádala Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola Jesenice není jedinečný pouze v tom, že ho pořádají vzdělávací ústavy. Jeho kouzlo spočívá především ve společné snaze zaměstnanců školy a široké veřejnosti přispět na dobrou věc. Výtěžek z něho totiž každoročně míří na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky němu lze pro děti zajistit zážitkové pobyty, výlety, návštěvy divadelních představení nebo zvát zajímavé hosty. V jesenické škole mají pak i žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří by se jinak nemohli některých akcí školy účastnit. Takto mohou přidat peníze na dopravu, vstupné, což vše směřuje ke zpestření školní výuky o nové poznatky a zážitky.

 

 

Letos se v rámci této kulturní akce představila i děvčata z Kryr.

 

 

V pátek 22. března 2019 zahájily Sluníčkový bál v Jesenici nejmladší kryrské mažoretky Cherrios. Podotýkám, že na rozdíl od podobných akcí v Kryrech byl sál s úderem zahájení plesu již zcela zaplněn. Děvčátka sice měla zpočátku drobné problémy s orientací v nezvyklém prostoru (dva roky zrekonstruovaný sál má totiž pětiúhelníkový půdorys), nicméně po pár prvních taktech hudebního doprovodu své skladby si zvykla a svého Večerníčka odcvičila s přehledem profesionálních borkyň.

 

 

 

Bezprostředně po nich vystoupily i Pink Ladies se sestavou na hudbu Vanessy Mae. Návrat k hudebnímu doprovodu této britsko-singapurské houslové virtuosky byl od vedení našich mažoretek zjevně dobrým tahem a prostředním děvčatům evidentně sluší. Stejně jako jejich mladší kolegyně byly odměněny bouřlivým potleskem, a to dokonce dvakrát: skladba totiž zdánlivě končí, aby pak ještě několika takty pokračovala.

 

 

 

 

Po dlouhé době se ukázaly i Neon Stars – ty v nových kostýmech. Kryrské mažoretky tak přispěly k důstojnému průběhu této jesenické akce. Samy přitom prodělaly jakousi generálku před soutěžemi, jež je v následujících týdnech čekají. „Není nad to,“ říká jejich vedoucí Irena Uldrichová, „když si mohou děvčata vyzkoušet vystoupení v kostýmech a před publikem. Je to hned jinak než jenom v tělocvičně.“