KRYRSKÉ MAŽORETKY NA SLUNÍČKOVÉM BÁLE V JESENICI

24.03.2019 06:45

Sluníčkový bál, který již podeváté uspořádala Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola Jesenice není jedinečný pouze v tom, že ho pořádají vzdělávací ústavy. Jeho kouzlo spočívá především ve společné snaze zaměstnanců školy a široké veřejnosti přispět na dobrou věc. Výtěžek z něho totiž každoročně míří na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Letos se v jeho rámci představila i děvčata z Kryr.CELÝ PŘÍSPĚVEK