KRYRŠTÍ HASIČI SLAVILI

02.10.2018 08:48

 

V úvodu bych si dovolil poděkovat – moc poděkovat - slečně Janě Spurné, která fotografovala. Myslím hodně, moc fotografovala. Její fotografie budou obrazově provázet nejen tento příspěvek, ale jsou i většinovou záležitostí FOTOGALERIE, která s ním souvisí. 

 

Jano, děkuju, výborná, profesionální práce a nádherné podívání!

 

V pátek 28. září 2018 se krátce po poledni do města pod Schillerovou rozhlednou začali sjíždět hosté: zástupci sborů dobrovolných hasičů z okolních obcí (jestli jsem dobře počítal, bylo jich ve finále čtrnáct), kteří těm kryrským přijeli poblahopřát k jejich jubileu. Totiž 145. narozeninám vzniku místního sboru. A protože jsme v roce pro naši zem kulatých a významných výročí, SDH Kryry svoje narozeniny spojil i s oslavami 100. výročí vzniku samostatného československého státu.

 

Zleva: p. Hovorka, Brda, Henc, Beneš a Rybák

 

Po třinácté hodině přivítal všechny přítomné starosta SDH Kryry Petr Hájek. Především pak vzácné hosty: náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka, krajského zastupitele Václava Beneše, starostu města Kryry Miroslava Brdu, starostu krajského sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska Jiřího Hence a velitele PS HZS Podbořany npor. Ing. Jiřího Hovorku. A samozřejmě i všechny zástupce všech sborů hasičských dobrovolníků, kteří se do Kryr sjeli.

 

 

 

 

 

Všichni přítomní se pak z bezprostřední blízkosti náměstí Čs. Armády vydali k pomníku Obětem násilí 1. a 2. světové války, k němuž u příležitosti 100. výročí vzniku Československa zástupci kraje, města i hasičů položili věnce. Krátký pietní akt byl ukončen hymnami České a Slovenské republiky.

 

 

 

Poté byl slavnostně zasazen také Strom republiky – lípa, která je pro svou vůni, půvabnou korunu i vlídný stín symbolem ochrany, pomoci a lásky a je i českým národním stromem.

 

 

Všichni se potom přesunuli zpět do hlavního dějiště oslav, kde před pódiem přednesli krátké projevy starosta města Kryry Miroslav Brda, starosta krajského sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska Jiří Henc, velitel PS HZS Podbořany npor. Ing. Jiří Hovorka a v neposlední řadě i náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. Ten také předal Miroslavu Brdovi jako nejdéle sloužícímu starostovi Podbořanska medaili hejtmana Ústeckého kraje. Společně s Jiřím Hencem pak prapor SDH Kryry ozdobili dvěma novými stuhami. Jiří Henc předal pamětní medaili a pamětní list jak starostovi SDH Kryry Petru Hájkovi (u příležitosti 145. Výročí vzniku místního sboru), tak Miroslavu Brdovi - za příkladnou spolupráci města a za jeho podporu SDH.

 

Vyznamenáni byli poté i samotní členové místního dobrovolnického sboru. Za dlouholetou práci u kryrských hasičů medaile Za zásluhy, Za příkladnou práci a Čestné uznání obdrželi veteráni, doyeni kryrského SDH: Václav Milota, který je funkčně nejstarším členem SDH (od r. 1961), Viliam Foltán (1969), Jiří Korecký (1970), Karel Spurný st. (1973), František Lehký (1973), Václav Hubalík (1975), Jiří Konopásek (1975) a Jiří Horník (1976).

 

 

 

 

 

 

Čestným uznáním SDH pak byla oceněna celá řada aktivních hasičů a starosta SDH Petr Hájek obdržel medaili Za zásluhy. Čestné uznání obdrželi paní a pánové Monika Spurná, Šárka Pekárková, Alois Nápravník, Jan Pekárek a Jiří Synek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medailí k 100 letům republiky byli dekorováni tito členové sboru: Karel Spurný ml., Jaroslav Dejl st., Ing. Milan Rubín, Jiří Synek, Karel Spurný nejml. a Ondřej Spurný.

 

 

 

 

 

 

 

Medaile Za věrnost byla následně udělena těm hasičům, kteří letos oslavili v práci pro SDH desáté (Tomáš Subota) a dvacáté (Monika Spurná) výročí.

 

 

Milé bylo pak ocenění dětí z kryrské mateřské školy, které se na jaře tohoto roku zúčastnily výtvarné soutěže „Jak si představujete hasiče“. S výsledky jejich snažení se účastníci oslav mohli seznámit v obřadní síni městského úřadu, kde byly vystaveny v rámci expozice o historii i současnosti SDH Kryry. Pozornost si z hasičské slavnosti odnesli: Baruška Burešová, Péťa Fürst, Kája Rubáš, Šimonek Marišler, Lubošek Jedlička, Adam Kopřiva, Šimonek Kneifel, Martina Kadlečková, Eliška Vágnerová a Anička Chu Phuong Linh.

 

 

 

 

 

Na náměstí před kryrskou radnicí i na parkovišti za ní byla pro návštěvníky slavnostního odpoledne připravena prezentace hasičské techniky. 

 

 

 

 

 

 

 

Praktické ukázky hasičských zásahů pak byly předvedeny před hlavním pódiem. 

 

 

Po celé odpoledne a večer vyhrávala pro všechny kapela Návraty 2 z Karlových Varů, zajištěno bylo chutné občerstvení i dostatek alkoholických i nealkoholických nápojů.

 

 

Na oslavách v Kryrech se pátečního odpoledne a podvečera sešlo několik stovek lidí, kteří se bavili až do tmy. A protože to byla narozeninová párty, nechyběl samozřejmě ani ohňostroj.

 

 

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE (Foto: Jana Spurná)