MIROSLAV BRDA

08.12.2018 08:15

 

Starostou města Kryry byl na ustavující schůzi zastupitelstva 31. 10. 2018 třináctkou nových či staronových městských konšelů zvolen opět Miroslav Brda. Za prvním mužem našeho města jsme si pospíšili a položili mu na počátku jeho dalšího funkčního období několik málo otázek.

 

  • Na závěr ustavující schůze nového zastupitelstva jste řekl, že její jednání bylo poučné. V čem?

 

Zejména v tom, jak si někdo chce hrát na parlament… Proto jsme byli nuceni předvést, jak to tedy v parlamentu chodí. Totiž tak, že i když se všichni mezi sebou dobře známe, pořád platí, většina bere vše, i když se to někomu nelíbí a dává to najevo například výkřiky, že je to nedemokratické, že se raději odstěhuje z Kryr a podobně.

 

  • Vraťme se ještě na chvilku před volby: vaše koalice tento rok předvolební kampaň v podstatě nevedla: jednoduše uvedla investiční akce, které se realizovat podařilo. Vzhledem k tomu, jak komunální volby dopadly, to bylo zřejmě málo. Co vy na to?

 

Uznávám, že máte pravdu, přesto to k volebnímu vítězství stačilo. Vsadili jsme na rozumné občany, kteří vidí a vnímají změny, které v našem městečku postupně probíhají. Příště budeme muset být více agresivní a každou sebemenší akci výrazněji prodávat a popularizovat. Jak říkali staří obchodníci: „ I dobře zabalené lej.., když se dobře okecá, tak nesmrdí, a když se ještě i dobře zabalí, tak se dobře prodá.“ Rozhodně se nebudeme ani v budoucnu uchylovat k planým slibům - ty se sice dobře poslouchají, ale špatně plní. Naše sdružení jsou hrdá na to, že to, co jsme vždy voličům slíbili, to jsme také vybudovali a splnili. Této zásady se budeme držet i v tomto volebním období.

 

  • Je to i případ KSČM, která tentokráte absolutně propadla a do zastupitelstva města se neprosadila?

 

To je na analýze komunistů, to komentovat nemohu.

 

  • Tak jinak – doslova agresivní předvolební kampaň vedlo uskupení MOJE KRYRY: také díky ní získalo 3 mandáty stejně jako vaše volební uskupení ZA KRYRY A OBCE STROJETICE, STEBNO A BĚSNO KRÁSNĚJŠÍ - v rámci komunálních voleb v Kryrech tak bylo druhé nejúspěšnější. Nepovažujete přitom za paradox, že alespoň část své kampaně nechalo financovat stranu TOP 09 (tedy zjevně s ní má něco společného…), která v Kryrech před rokem totálně propadla ve volbách parlamentních, kdy jí v našem městě volilo dohromady 20 lidí a získala 1,88 % hlasů? O rok později pak sklidila v komunálkách (považujeme-li MOJE KRYRY za nějak s TOP 09 svázané) více než dvacetiprocentní úrodu?

 

A nezlobte se, tohle komentovat vůbec nechci.

 

  • Dobře, pryč od toho, pojďme dopředu: předpokládám, že koalice uskupení ZA KRYRY A OBCE STROJETICE, STEBNO A BĚSNO BOHATŠÍ, ZA KRYRY A OBCE STROJETICE, STEBNO A BĚSNO KRÁSNĚJŠÍ a ZA PROSPERITU OBCÍ A BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ – tedy vedení města Kryry - má dnes připraveno své programové prohlášení na příští volební období. Co v něm najdeme?

 

Najdeme v něm průřez akcí všech stran a sdružení, která kandidovala v letošních volbách. Otázkou však zůstává posloupnost jejich plnění – důležitost. Tu jsme si dovolili stanovit podle potřeby našich spoluobčanů, kterým mají tyto věci sloužit. V první řadě to tak bude výstavba 17 nových bytů v lokalitě Jarní Zahrada, dále rekonstrukce domu č. p. 94 ve Strojeticích na 3 - 4 sociální byty. Pochopitelně se musíme věnovat i opravám a údržbě stávajícího majetku. Na závěr pak půjde o realizaci nových investic.

 

  • Co vy osobně považujete za absolutní prioritu tohoto dokumentu?

 

Již jsem se o tom zmínil, je to výstavba 17 bytových jednotek v hodnotě cca 15 – 17 miliónů korun.

 

  • Máte připraven už i rozpočet pro rok 2019? Můžete prosím prozradit, jak bude po finanční stránce příští rok ve městě pod Schillerovou rozhlednou vypadat?

 

Rozpočet na rok 2019 je již připraven a předjednán ve finančním výboru. Navrhujeme ho jako schodkový. Ve výdajové části počítáme s částkou cca 58 miliónů korun. Schodek v rozpočtu pak vyrovnáme z přebytku hospodaření z minulých let. Nikdo tak nemusí mít strach, že naše obce zadlužíme.

 

  • Chcete dodat ještě něco závěrem?

 

Chtěl bych popřát našim spoluobčanům šťastné svátky, bohatou nadílku a hodně spokojenosti v roce 2019.

 

  • Děkuji za rozhovor.
 

Prosinec 2018