MOJE KRYRY

20.09.2014 17:21

Petr Starý

TOP 09, 37 let, projektový manažer, Kryry

 

Proč chcete být zastupitelem města Kryry. Za jakou stranu nebo uskupení kandidujete?

Kandiduji do obecního zastupitelstva, protože v Kryrech žiji a vychovávám tu své syny a chci, aby tu měli důvod žít i oni. Mým hlavním cílem v případě zvolení bude snaha tvořit trvalé hodnoty s důrazem na kvalitu a vzhlednost. Rád bych se podílel na budování moderního města.

Jsem volebním lídrem kandidátky „MOJE KRYRY“, což je uskupení lidí, kterým není lhostejný vzhled a osud našeho města.

Jak často navštěvujete jednání zastupitelstva v Kryrech, abyste získal přehled o práci v ZO?

Jednání zastupitelstva jsem navštívil pouze několikrát. Každodenně se však setkávám s důsledky jeho fungování a rozhodování. Samotná jednání zastupitelstva pro mne nejsou příliš atraktivní, neboť je rozhodovací pravomoc zastupitelů značně omezena vysokým finančním limitem daným starostovi obce k jeho rozhodování.

Přehled o politické práci jsem získal jako místopředseda regionálního i jako člen krajského výboru TOP 09 a především díky dlouhodobé úzké spolupráci s poslancem Parlamentu ČR Michalem Kučerou.

Co jste doposud konkrétního udělal pro naše město (činnost v komisích, spolková činnost, atp.)?

V rámci svých možností se podílím na rozvoji našeho města a především volnočasových aktivit mládeže. Již několikrát jsem zajistil prostředky pro dětské týmy fotbalového oddílu SK Havran KRYRY a pro dětský den pořádaný ZK Kryry. Jsem členem Sportklubu, který se podílí na sportovně společenském dění v našem městě. Po dohodě s Františkem Lorencem budu od letošního roku pomáhat s trénováním mládeže v oddílu stolního tenisu.

V poslední době jsem pomáhal s budováním dopravního hřiště u mateřské školky, a to zajištěním projekčních prací včetně financování a výběrem dodavatele díla.

Při loňských povodních jsem zprostředkoval možnost finančního daru a pomoci dobrovolníků pro obec, kdy jsem po dohodě s poskytovatelem pomoci předal kontakty starostovi obce.

Víte, že s novým Občanským zákoníkem zastupitelé ručí také svým majetkem za rozhodování v orgánech města?

Nový Občanský zákoník staví členy kolektivního orgánu – zastupitelstva, prakticky na úroveň orgánů obchodních korporací. Důsledkem snad bude odpovědnější přístup všech, kteří se podílí na přímém řízení obce.

Je škoda, že tento zákon není v platnosti již delší dobu, zavedení tohoto opatření povede k odpovědnějšímu rozhodování a přístupu k obecnímu majetku, než tomu bylo doposud.

Je to pro Vás problém?

Ve svém profesním životě jsem zvyklý nést odpovědnost za svoji práci a rozhodovat plnou vahou odpovědnosti za její výsledek, a to v dlouhodobém horizontu. Proto pro mne není problém osobní odpovědnost zastupitelů – naopak to vítám.