NOC KOSTELŮ

25.05.2013 09:05

Noc kostelů je akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou zpřístupněny některé kostely různých křesťanských církví, ve kterých se rovněž zdarma konají koncerty, komentované prohlídky, workshopy, divadelní představení. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.

 

 

Záštitu nad akcí uspořádanou 24. května 2013 převzali předseda vlády ČR Petr Nečas a další vrcholoví politici, v krajích i hejtmani a primátoři. Na území ve správě Diecéze Litoměřické také biskup Mons. Jan Baxant. Jen v této diecézi byla Noc kostelů uspořádána ve 164 kostelích, kaplích a modlitebnách.

 

Kryry již podruhé patřily mezi ně.

 

 

Letos poprvé i Strojetice. Ty otevřely bránu kostela Nanebevzetí Panny Marie již o 18. hodině. Zavřely ji pak až hluboko po deváté večer. „Zájem nás překvapil,“ řekl Josef Kolář, který tuto akci ve Strojeticích ve spolupráci s kryrským farním úřadem organizoval, „přišla zhruba padesátka lidí, což jsme rozhodně nečekali.“ Zdaleka přitom nešlo pouze o místní – podívat se přišli lidé z Mostu nebo Chomutova, kostel si prohlédl i návštěvník z Děčínska. Ten žehral na stav kostelů Ústeckého kraje (do Kryr se nechtěl ani podívat, že by mu to bylo líto) a vítal iniciativy, které o obnovení těchto památek usilují.

 

Mimochodem – strojetický kostelík by k tomu, aby zase vypadal k světu, nepotřeboval tak zásadní finanční injekci jako jeho kryrský protějšek. „Spoustu práce bychom si dokázali udělat sami,“ slíbil za místní osadní výbor Josef Kolář. To je určitě slovo do pranice a výzva faráři Hurtovi i sdružení Dietrich, kteří pracují na rekonstrukci kryrského svatostánku.

 

 

Kryrská fara pak u příležitosti Noci kostelů uspořádala odpoledne ve svých prostorách pěknou výstavu dětských kreseb. Jejich tématem byl – samozřejmě – kostel Narození Panny Marie. Otevřena byla i farní zahrada, kde si děti měly možnost zaskotačit, nicméně této možnosti vzhledem k chladnému počasí využilo jen mizivé procento z těch, které přišly.

O osmé večerní pak své první návštěvníky přivítal kryrský kostel. Zpřístupněna byla i jeho věž a večer byl osvěžen promítáním v televizi nedávno vysílaného dokumentu MISIE SEVERNÍ ČECHY, o kterém na těchto stránkách byla již také řeč. Zájem i o druhé Noci kostelů byl pěkný a návštěvníci, kteří měli možnost srovnání, se unisono vyjadřovali v tom smyslu, že v kostele je vidět, že se něco děje a že už se těší na okamžik – a už to evidentně není sci-fi – kdy bude opraven a bude opět sloužit svému účelu. Opět bude důstojnou dominantou našeho města. 

 

Za to patří dík především občanskému sdružení Dietrich, které o tento stav usiluje.

 

Zbývá dodat, že odpoledne se na faru přišlo podívat kolem sto padesáti návštěvníků a ve večerních a nočních hodinách kostel Narození Panny Marie navštívilo více než šedesát lidí.