NOC KOSTELŮ

02.06.2012 06:38

 

Každý rok otevírá Noc kostelů brány velkých chrámů i malých kostelíčků, hradních i zámeckých kaplí. V pátek 1. června 2012 jste mohli po celé České republice navštívit 1200 míst – mezi ně poprvé patřil i kostel Narození Panny Marie v Kryrech.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před sedmi lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 se touto zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé v České republice a poprvé pozvali širokou veřejnost na noční program do několika otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první ročník Noci kostelů povzbudil zástupce z mnoha dalších kostelů, a tak se již v následujícím roce konala Noc kostelů v celé České republice. 

Díky spolupráci Farního úřadu Kryry a občanského sdružení Dietrich, jehož cílem je záchrana a obnova této jedinečné kryrské památky, se dveře místního kostela otevřely s úderem osmé hodiny večerní. Interiér zdejšího svatostánku byl vyzdoben desítkami či spíš stovkami svíček, hrála tu reprodukovaná hudba a po mnoha a mnoha letech zval kostel své návštěvníky do prostor, které jim byly díky jeho neblahému stavu dlouho zapovězeny.

Této možnosti využili mnozí – jen za prvních čtyřicet minut, po které byl kostel otevřen, jej navštívila šedesátka lidí. Většina z nich si také prohlédla zvonici, kam měli možnost vstoupit poprvé v životě.

 

Rolí průvodců večerem se zhostil jak kryrský farář Josef Hurt, tak členové občanského sdružení Dietrich. Zájem byl, jak už bylo zmíněno, veliký;  kryrská Noc kostelů tak jednoznačně ukázala, že osud kostela Narození Panny Marie není místním v nejmenším lhostejný.

Celkem 1. června 2012 navštívilo kostel 112 lidí, kteří na jeho opravu přispěli částkou 3 800,- Kč. „Mám z toho výborný pocit," nechal se slyšet otec Josef Hurt, „je to další významný krok k obnovení a záchraně kostela."