OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

20.09.2014 17:22

Pavel Kolář

ODS, 47 let, vedoucí výrobní kanceláře, Kryry

 

Proč chcete být zastupitelem města Kryry. Za jakou stranu nebo uskupení kandidujete?

Kandiduji za stranu ODS. Jsem občanem Kryr již dlouhou řádku let a jako zastupitel mohu aktivně podporovat rozkvět našeho města a přispět tak ke spokojenému životu nejen svých dětí, ale všech občanů.

Jak často navštěvujete jednání zastupitelstva v Kryrech, abyste získal přehled o práci v ZO?

Jako zvolený zástupce se účastním jednání zastupitelstva pravidelně. Práci pro město beru skutečně zodpovědně a věřím, že si totéž myslí i mnozí spoluobčané. Jsem dlouholetým zastupitelem města a to, že si mě naši spoluobčané již poněkolikáté zvolili jako svého zástupce, beru jako ocenění své dosavadní práce a samozřejmě také jako velký úkol a odpovědnost.

Co jste doposud konkrétního udělal pro naše město (činnost v komisích, spolková činnost, atp.)?

Jsem dlouholetým členem finanční komise a také předsedou školské rady a jako takový jsem se snažil řešit veškeré, byť někdy i nesnadné problémy s plnou zodpovědností. Reprezentuji město ve stolním tenise za SK Havran Kryry a zároveň se také podílím na výchově nové generace v tomto sportu.

I přesto, že jsme v zastupitelstvu ve významné menšině, snažili jsme se spolu se svými stranickými kolegy splnit alespoň některé body našeho programu. A tak díky nám např. došlo k rozšíření nabídky zájmových aktivit pro naše děti, žáky Základní školy Kryry, či k obohacení technického vybavení města o techniku z prodejů Armády ČR.

Započali jsme také jednání s vedení Ministerstva obrany ČR o zapojení naší základní školy a jejích žáků do nového výukového programu POKOS (Příprava občanů k obraně státu).

Zároveň také vedeme jednání s poslanci Parlamentu ČR a představiteli ministerstva pro místní rozvoj ohledně možné výjimky v podmínkách čerpání investičních dotací ze státního rozpočtu na výstavbu obecních nájemních bytů.

Víte, že s novým Občanským zákoníkem zastupitelé ručí také svým majetkem za rozhodování v orgánech města?

Pokud se někdo rozhodne kandidovat do Zastupitelstva obce, předpokládám, že je obeznámen s právy a povinnostmi zvoleného zástupce. Každý zvolený zastupitel má řadu pravomocí a zároveň i povinností vyplývající z platné legislativy.

Je to pro Vás problém?

Já osobně jsem SLIB ZASTUPITELE skládal již několikrát a samozřejmě vím, co mě čeká.