PŘED VOLBAMI

07.09.2018 04:25

 

Nezbývá už ani měsíc a staneme opět ve volebních místnostech, abychom si vybrali ty, kteří v příštím období povedou naše město. Termín voleb do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na 5. a 6. října 2018.

 

 

V Kryrech se bude tradičně volit v 5 volebních okrscích: ve dvou v Kryrech a po jednom v Běsně, Stebně a Strojeticích.

 

Půjdeme k volbám, které jsou nám, obyčejným smrtelníkům, nejblíže. Budeme si totiž vybírat z těch, které známe, s nimiž se potkáváme. Na komunální úrovni tak není nejdůležitější stranická příslušnost, ale jednotlivá osobnost. Člověk, kterého známe.

 

Připomínám ještě, že právě komunální volby jsou výjimečné v tom, že můžeme volit jednotlivé kandidáty i napříč volebními subjekty. K tomu slouží křížky, kterými můžeme označit jednotlivé lidi (malý křížek), celé strany či volební uskupení (velký křížek) nebo oboje křížky kombinovat. Všechny kandidující strany a kandidáti jsou na jediném volebním lístku. Na zvolení starosty však mají jen nepřímý vliv - teprve zastupitelstvo ze svého středu zvolí starostu – nemusí jím tedy nutně být lídr nejsilnějšího kandidujícího subjektu.

 

V roce 2018 do třináctičlenného kryrského zastupitelstva kandiduje ze sedmi volebních stran, uskupení nebo hnutí celkem 89 našich spoluobčanů. Pokud pak jde o onu sedmičku kandidujících subjektů, pak v Kryrech tentokrát nekandidují ČSSD ani ODS, místo nich vznikla dvě nová volební uskupení, a to „Sdružení nezávislých kandidátů Stebno, Běsno, Strojetice“ a „Vaše volba !!! Naše Kryry !!!“.

 

Jestli se já osobně mám nějak postavit k nadcházejícím volbám, pak jsem v tak trochu schizofrenní situaci: připravuji předvolební speciál, který bude k mání někdy kolem 20. září. V něm budou zveřejněny krátké rozhovory se všemi lídry politických stran či volebních uskupení, které v Kryrech do voleb vstupují. Vzhledem k tomu, že vyjádření všech lídrů už k dispozici mám (a tedy jsem je četl…) – A JÁ CHCI TÍMTO VŠEM ZA SPOLUPRÁCI PODĚKOVAT – pak, mám-li zachovat alespoň zdání jakési žurnalistické nestrannosti, pak se k jednotlivým kandidátkám nemohu a ani nebudu vyjadřovat.

 

Snad jen trochu statistických údajů:

 

Věkový průměr všech kandidátů činí 49 let. Nejmladší kandidátku přitom postavilo uskupení Moje Kryry (41,7 roku), nejstarší pak KSČM (62,4 roku).

 

Budeme-li srovnávat se zatím posledními komunálními volbami z roku 2014, pak je v Kryrech vysoký počet nových kandidátů: dohromady jich je 32, což činí 36 %. Stejná čísla jsou pak u kandidátů, kteří již kandidovali a zůstali svým volebním uskupením věrní. Vysoký je ale počet „přeběhlíků“, jakýchsi politických nomádů, kteří přešli z jedné kandidátky do jiné. Plných 25 lidí (28 %). I když to je téměř z poloviny dáno právě tím, že dva dřívější politické subjekty (ČSSD a ODS) kandidátky nepostavily a někteří jejich kandidáti obohatili kandidátky jiné. Za dřívější kandidáty ODS zůstali ve hře o zastupitelstvo města 4 lidé, za ČSSD jich je 8 - ti většinově přešli pod hlavičku uskupení „Vaše volba !!! Naše Kryry !!!“ Skutečných přeběhlíků je tak celkem 13. Nejvěrnější kandidáty má KSČM, která do voleb postavila 9 lidí, kteří v minulých komunálkách kandidovali a k tomu 4 nováčky. Naopak ve volebním uskupení „Za Kryry a obce Strojetice, Stebno a Běsno bohatší“ nezůstal doslova kámen na kameni – uskupení zbyl jediný věrný, má 6 nováčků a šest přeběhlíků. „Sdružení nezávislých kandidátů Stebno, Běsno, Strojetice“ (nový volební subjekt) má nejvíce – 10 – nováčků a jediného přeběhlíka.

 

Pojďme si spolu prohlédnout všechny kandidátky. Jejich aktuální stav (6. 9. 2018). V jednotlivých kandidátkách jsou modře označeni ti, kteří svým stranám a volebním uskupením zůstali věrní, bílé podbarvení mají ti, kteří roku 2014 nekandidovali, a oranžoví zůstávají ti, kdo konvertovali jinam. Volební strany a uskupení uvádím v pořadí, v jakém je představil Český statistický úřad:

 

KSČM

Věkový průměr 62,4 roku

 

MOJE KRYRY

Věkový průměr 41,7 roku

 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ STEBNO, BĚSNO, STROJETICE

Věkový průměr 45 let

 

VAŠE VOLBA !!! NAŠE KRYRY !!!

Věkový průměr 42,6 roku

 

ZA KRYRY A OBCE STROJETICE, STEBNO A BĚSNO BOHATŠÍ

Věkový průměr 47,5 roku

 

ZA KRYRY A OBCE STROJETICE, STEBNO A BĚSNO KRÁSNĚJŠÍ

Věkový průměr 51,4 roku

 

ZA PROSPERITU OBCÍ A BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ

Věkový průměr 52,7 roku

 

Nezbývá už, než vstoupit do volební místnosti a dát těm, kterým důvěřujeme, svůj hlas. Volit! Takže na shledanou u předvolebního speciálu, v němž nám lídři volebních stran a uskupení představí svoje vize, svůj pohled na správu a fungování města - a na shledanou u voleb.