PŘIJĎTE POMOCI!

12.04.2012 12:53

V sobotu 14. 4. 2012 se u příležitosti DNE PAMÁTEK (18. 4.) uskuteční v Kryrech první akce nového občanského sdružení Dietrich, jež prvoplánově vzniklo za účelem záchrany místního kostela Narození Panny Marie.

V uplynulých dnech navštívil náš kostel i statik a jeho vyjádření jsou poměrně optimistická: kostel sám dle jeho mínění není až v tak hrozném stavu - jako nedůležitější stavební úpravu je nutné provést svázání vítězného oblouku. Co se mu líbilo už méně, to byl stav svahu nad kostelem. Také z tohoto titulu je nutné obnovení funkčnosti dešťového kanálku – zaměstnanci města již včera nalezli vývod odvodňovací roury v bílé zdi, přičemž bude potřeba tuto rouru zprůchodnit a potom se bude muset celý kanálek kolem kostela vyčistit.

 

PŘIJĎTE POMOCI I VY!

Sraz účastníků brigády je v sobotu 14. 4. 2012 v 9,00 hodin u kostela.