USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA

02.11.2018 09:42

 

To je slib, který ve středu 31. října 2018 složilo krátce po osmnácté hodině všech třináct nových zastupitelů města.

 

Resp. nových a staronových: v letošních říjnových volbách totiž nekandidovali nebo důvěru voličů nezískali pánové Vojtěch Michálek, Kamil Kraus, Pavel Kolář, Milan Rubín a Petr Starý. Naproti tomu ve své práci v zastupitelstvu i v dalším volebním období bude pokračovat paní Věra Melicharová a pánové Miroslav Brda, Miroslav Sahulka, Josef Kolář, Vladimír Nesvadba, Miroslav Bělíček, Václav Kadleček a Tomáš Pták. Nováčky v našem zastupitelstvu jsou pak paní Jana Trinerová a pánové Petr Ulke, Jan Kneifel a Petr Růt.

 

Slib tato třináctka složila slovem „Slibuji,“ podáním ruky a podpisem. To před zraky více než šedesáti lidí, kteří se do zasedačky městského úřadu ani nevešli.

 

Po slibu zastupitelů ustavující zasedání volilo starostu města. Tohoto aktu se nezúčastnili zastupitelé z volebního uskupení VAŠE VOLBA!!! NAŠE KRYRY!!! Václav Kadleček a Petr Ulke, kteří opustili jednací sál.¨

 

 

Věra Melicharová na post starosty navrhla Miroslava Brdu, Petr Růt Tomáše Ptáka.

 

Pro na druhém místě jmenovaného zvedli ruku čtyři zastupitelé z koalice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ STEBNO, BĚSNO, STROJETICE a MOJE KRYRY (pro zjednodušení nazývejme tento konglomerát opozicí, jak ho ostatně sama nazvala Jana Trinerová…).

 

Proti bylo sedm zastupitelů z uskupení ZA KRYRY A OBCE STROJETICE, STEBNO A BĚSNO BOHATŠÍ, ZA KRYRY A OBCE STROJETICE, STEBNO A BĚSNO KRÁSNĚJŠÍ a ZA PROSPERITU OBCÍ A BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ (zase pro zjednodušení: koalice…).

 

 

 

 

 

Ti také svými sedmi hlasy následně do čela našeho města zvolili Miroslava Brdu.

 

 

 

 

 

 

Jako podle kopíráku se situace opakovala při volbě místostarosty: to už vedení schůze převzal nově zvolený starosta Miroslav Brda. Koalice ústy Josefa Koláře navrhuje na post místostarosty Miroslava Sahulku, opozice prostřednictvím Petra Růta Janu Trinerovou. Pro ni jsou k dispozici čtyři hlasy, pro Sahulku sedm.

 

 

 

 

 

Místostarostou je na příští volební období zvolen Miroslav Sahulka.

 

 

 

 

 

Do zasedačky se v tuto chvíli vrací Václav Kadleček a Petr Ulke.

 

Volit se budou předsedové a členové výborů a komisí a našich osadních výborů: obecně platí, že návrhy opozice jsou až na drobné výjimky smeteny ze stolu (tedy zcela demokraticky přehlasovány…), že návrhy koalice mají zelenou, těm opozičním je vystavena stopka. Podotýkám, že minimálně jednou i v tom případě, kdy měl návrh opozice smysl a mohl být koalicí bez jakýchkoli problémů respektován.

 

Takové hlasování bylo na ustavující schůzi zastupitelstva spíš výjimkou…

 

Přihlížející občas reagují pobaveně, nakonec před skončením schůze příznivci uskupení MOJE KRYRY (a je jich tady skutečně mnoho) ze zasedačky odcházejí.  

 

Krátké video i se shrnutím schůze najdete na konci tohoto příspěvku. Jen ještě za zmínku nepochybně stojí, že neuvolnění členové zastupitelstva budou pobírat po příští čtyři roky za post zastupitele 1.500,- Kč, šéfové výborů a komisí 3.000,- Kč a členové výborů a komisí 2.500,- Kč.

 

Znovu opakuji, že tato finanční plnění se týkají výhradně členů našeho zastupitelstva!

 

Kdo jsou členové výborů a komisí? Jak vypadá vedení našich osadních výborů? Pojďme se na to podívat: