VE STROJETICÍCH SE NA SILNICI PRACUJE!

21.03.2019 16:52

 

 

Kdo můžete, Strojeticím se v příštích týdnech raději vyhněte! Tady se totiž na silnici vehementně buduje. Sice z mého laického pohledu poměrně svérázným způsobem, jenže to je pro českou kotlinu patrně obvyklé.

 

Když jsem se naposledy (loni v létě) setkal s Dušanem Krivským, který do Kryr nepřijel tentokrát vlakem, ale autem, ptal se mě, jak je možné, že v Čechách neexistuje úsek dvaceti kilometrů silnice, na kterém by nebylo omezení, kde by se nepracovalo. V tom bych zásadní problém já osobně neviděl – malér je to, že se na těch vyloučených úsecích velmi často nepracuje vůbec! A tak - když jsem cestoval před několika dny do Prahy - před Krupou narazil na zavřený jeden jízdní pruh o délce několika set metrů (semafory s děsivými intervaly…), přičemž v Krupé v osm ráno předstíral horečnou činnost jeden stavební stroj, který sledovalo pět chlapíků, aniž by cokoli dělali.  Kde se dělá, to je na stavbě dálnice mezi Krušovicemi a Novým Strašecím, abyste pak kilometry jeli po dálnici D6 svedené do jediného jízdního pruhu, přičemž jsem ve vyloučeném úseku – to už bylo půl deváté - nezahlédl jediného človíčka.

 

To ve Strojeticích se pracuje! Od křižovatky na Kryry směrem na Očihov jsou semafory, vyfrézovaná a vybagrovaná polovička komunikace. Mrkněte na obrázek vlevo. A na ní nikdo… firma se přesunula do druhé polovice vsi, aby tady čistila, obnovovala zarostlé a zanesené příkopy. Tedy ve Strojeticích brzdí šoféry jednak semafory, jednak práce probíhající o pár desítek metrů dál – a to i takové, které si čas od času vynucují zastavit vozidla v obou směrech.

 

Ku cti společnosti Roadfin, která tu práce provádí, je třeba říci, že celkem smysluplně řídí v okolí místa práce dopravu, k jejímuž kolapsu tak dochází jen ve výjimečných případech. Nerozumím jen tomu, proč firma nejprve „zlikvidovala“ jeden jízdní pruh od revitalizované strojetické požární nádrže ke konci vsi směrem na Očihov, aby to následně nechala ležet a přesunula se na druhý konec obce. Nicméně nerozumím všemu, třeba je to takto v pořádku.  

 

Na stavbě komunikace I/27 Strojetice v úseku, o kterém se zmiňujete,“ vysvětluje jednatel společnosti Roadfin Ing. Václav Kotěšovec, „se dle projektu mělo provádět ofrézování asfaltobetonových vrstev, odtěžení konstrukčních vrstev a následné nahrazení novým souvrstvím.“

 

 

Problém je v tom, že během provádění prací bylo zjištěno, že podloží je natolik neúnosné (podmáčené), že jediným řešením je sanovat i vrstvu pod úrovní zemní pláně. „To je záležitost neobsažená v projektu,“ pokračuje Ing. Kotěšovec, „což v České republice podléhá jistému procesu projednávání a schválování s investorem stavby – tím je Ředitelství silnic a dálnic ČR.“

 

Komplikace tento fakt tedy nepřinesl jenom řidičům, kteří Strojeticemi projíždějí, ale i firmě, která stavbu realizuje. „Řešili jsme to tak,“ říká dále jednatel společnosti Roadfin, „že naše kapacity byly po dobu řešení problému přesunuty na jiný úsek stavby, protože termín dokončení i přes tuto skutečnost nechceme prodlužovat. Plně chápeme pocity řidičů, ale tyto věci se v případě podobných rekonstrukcí bohužel někdy stávají (i sebelepší diagnostika mnohdy tyto problémy nedokáže objevit) a je potřeba vše odborně vyřešit tak, aby prováděné dílo bylo předáno v potřebné kvalitě.“

 

Takže nikoli mizerný itinerář provádění prací či zlovůle zaměstnanců firmy, která na stavbě působí.

 

Objektivní důvody – výše jsme je zmínili – zastavily práce na odfrézovaném a částečně odbagrovaném úseku silnice ve Strojeticích. Dobrá zpráva je ta, že by se už dnes měla na inkriminované místo technika a lidi vrátit. Dvě dopravní uzávěrky jsou ve Strojeticích prostě moc.