ZA KRYRY A OBCE STROJETICE, STEBNO A BĚSNO BOHATŠÍ

20.09.2014 17:12

Petr Ulke

bez politické příslušnosti, 28 let, operátor AGC, Kryry

 

Proč chcete být zastupitelem města Kryry. Za jakou stranu nebo uskupení kandidujete?

Chtěl bych se aktivně podílet na chodu města, jeho rozkvětu a rozvoji a dostat do obecného povědomí jeho přednosti. Na druhou stranu je však také dost věcí, které bych chtěl v Kryrech změnit; proto doufám, že dostanu příležitost je realizovat.

Kandiduji za Kryry a obce Strojetice, Stebno a Běsno bohatší.

Jak často navštěvujete jednání zastupitelstva v Kryrech, abyste získal přehled o práci v ZO?

Času na účast na jednáních zastupitelstva jsem nyní moc neměl díky svému pracovnímu vytížení. Zápisy z jednání však sleduji pravidelně - jak na úřední desce, tak na kryrském webu. Navíc jsme malé město, se zastupiteli se znám osobně a na konkrétní body se zeptám i přímo jich.

Co jste doposud konkrétního udělal pro naše město (činnost v komisích, spolková činnost, atp.)?

Především poslední čtyři roky se podílím na kulturním dění ve městě se svým kolegou panem Krumlem (např. oslavy 1. máje, zábavy, divadlo atd.). Před každou akcí se účastním kulturní a školské komise, se kterou konzultujeme průběh akce a jaká vylepšení vymyslet.

Víte, že s novým Občanským zákoníkem zastupitelé ručí také svým majetkem za rozhodování v orgánech města?

O této změně jsem dost slyšel a spoustu si toho také přečetl. Osobně si myslím, že teprve nyní si každý plně uvědomí, že být v zastupitelstvu nemůže a nesmí být jen o lehkomyslném, beztrestném zvednutí ruky. A dobře si promyslí, pro co a jak hlasovat!

Je to pro Vás problém?

Problém to pro mě není: chci pracovat pro město na 100%. Takže nový Občanský zákoník by pro mne byl nejenom větší motivací, ale především by nutně obnášel zodpovědnější přípravu před každým jednáním a hlasováním. To je dobře.