VOLBY 2017

VOLBY 2017 - seriál týdeníků Ohřemédia

 

Za několik málo týdnů staneme, alespoň většina z nás, ve volebních místnostech. Politika funguje totiž tak, že čas od času voliči dají dohromady jakýsi dav lidí - svých zastupitelů, poslanců. To je demokracie.  

 

 

Většinou své zástupce vybíráme však jen na základě dojmů, nikoli vědomostí. Vybíráme a svůj hlas dáváme často lidem, které neznáme (a to ani jménem), jejichž názory a mínění jsou skryta za prohlášeními a sliby té či oné strany, hnutí nebo politického uskupení. A mnohdy neznáme ani je.

 

Když jsem se například já pokoušel v kandidátkách pro letošní volby najít lidi, z nichž své zástupce do PS PČR budu vybírat, myslím tím lidi, které znám, pak jsem jich v těch několika desítkách pro Ústecký kraj nenašel ani deset.

 

 

S redakcí týdeníků Ohřemédia (Region Podbořanska, Žatecké noviny, Lounský Press a chomutovský Nástup) jsem připravil jakýsi předvolební seriál. V Ústeckém kraji jsme oslovili několik politických subjektů, které se ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky budou v říjnu o naši přízeň ucházet, a jejich lídrům jsme položili několik otázek. Šlo nejen o strany a hnutí, které se do parlamentu nepochybně dostanou, ale i o ty, jejichž šance je nevelká, někde mizivá nebo skutečně jen hypotetická.

 

Zdaleka ne všechny strany na otázky týdeníků Ohřemédia ale odpověděly. Podotýkám, že náklad všech titulů je podle šéfa této mediální skupiny Otto Urmy (a já ho teď cituji): „12.000 kusů týdně, remitenda (neprodané výtisky) do 20%, přičemž na jedny prodané noviny se celorepublikově počítají zhruba tři čtenáři. Plus to dáváme i na web, kde máme týdně cca 15.000 originálních přístupů (čtenářů).“ 

 

Což je docela porce.

 

Místo možnosti představit se tisícům lidí v Ústeckém kraji, zadarmo, volili jisté politické subjekty jen formu inzerce, za kterou samozřejmě zaplatí. Nebo vlastně ne, v důsledku to totiž zaplatíme my všichni, totiž uhradí to daňový poplatník. Přiznám se, že mě to docela zaskočilo. Nevím přitom, jestli je to ze strany jistých politických stran jen o nezájmu o občana jako voliče nebo o naprosté aroganci. Snad je to jen o nedostatku času či o tom, že vlastně nemám co říct, co nabídnout. Nevím, co je horší.

 

Já osobně si z této zkušenosti odnáším následující:

 

VÍM, KOHO URČITĚ VOLIT NEBUDU!

 

Pojďme si spolu s týdeníky Ohřemédia strany a jejich volební lídry v Ústeckém kraji postupně představit:

 

Díl 1.: OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA 

Díl 2.: KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Díl 3.: PIRÁTI

Díl 4: KDU-ČSL