DIETRICH V AKCI

15.04.2012 00:17

 

Svou první „ostrou“ akcí se v sobotu 14. dubna 2012 prezentovalo občanské sdružení Dietrich. Se všemi, komu není lhostejný osud kryrského kostela Narození Panny Marie, se v 9 hodin ráno sešli jeho členové v pracovních oděvech pod kostelní věží.

„Chceme kostel ukázat kryrské veřejnosti,“ svěřil se Michal Toušek, předseda občanského sdružení Dietrich. „Chceme ji do jeho prostor pozvat – tu možnost neměla řadu let.“

Přišli téměř výhradně mladí – ti, kteří spolu s kryrským farářem Josefem Hurtem vznik občanského sdružení iniciovali a kteří se do práce směřující k záchraně místního kostela s chutí, elánem a neskutečným entusiasmem vrhli. Také proto, že právě v kostele Narození Panny Marie si rodiče mnohých z nich řekli své ano, právě tady byli mnozí obyvatelé Kryr pokřtěni nebo se tu rozloučili se svými nejbližšími.

„Sešlo se nás dohromady čtrnáct,“ konstatoval nakonec farář Josef Hurt. „Uklidili jsme celý prostor kostela především od suti, která pochází z bořící se klenby.“

Kromě toho brigádníci vyklidili a zinventarizovali zákristii, ze stěn sejmuli obrázky křížové cesty a proti padající suti zabezpečili v rámci možností dřevěné lavice.

Pracovalo se i venku, kde po poledni pomohli také místní hasiči.

Odvedl se kus pořádné práce. Je to ale samozřejmě jenom začátek. „Chceme a potřebujeme vzbudit větší zájem kryrských,“ zaznělo od členů sdružení Dietrich unisono. Ti jsou totiž k osudu kostela dosud poměrně vlažní. „Pozveme je sem v rámci Noci kostelů 1. června 2012, aby si svůj kostel po mnoha letech prohlédli.“

Dále sdružení Dietrich připravuje výstavu fotografií, které dokumentují stav kostela Narození Panny Marie. Možná se uskuteční přímo v interiéru kostela, možná na faře. A připravuje se také další brigáda. Kostel je totiž potřeba připravit pokud možno co nejlépe pro případné stavební práce. Roky chátrající dominanta Kryr díky angažovanosti mladých lidí z našeho města ožila a snad se jí zachránit skutečně podaří.