Glosář

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

16.09.2017 10:13

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) je česká parlamentní  politická strana. V Evropském parlamentu spolutvoří seskupení Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice. Je také pozorovatelem ve Straně evropské levice. Strana vznikla jako nástupce Komunistické strany Československa.

KSČM se hlásí k hodnotám a tradicím pokrokového levicového hnutí doma i v zahraničí. „Usilujeme o postavení moderní a aktivní levicové strany v současné společnosti,“ říká, „Chceme hájit zájmy prostých občanů, kteří svou prací vytvářejí duchovní i materiální hodnoty. Chceme, aby občané měli možnost co nejvíce rozhodovat sami o sobě i o společenských záležitostech.“

 

 

Hana Aulická – Jírovcová

 

lídr Komunistické strany Čech a Moravy

Ústeckého kraje

 

 

·         Můžete se, prosím, stručně představit?

Je mi 36 let, jsem vdaná a mám dvě dcery Aničku a Terezku. Politickou dráhu jsem zahájila roku 2002 vstupem do komunální politiky jako členka zastupitelstva města Most, kde       působím dodnes. Za svou profesní kariéru jsem pracovala jako technický pracovník, finanční účetní a do poslanecké sněmovny jsem odcházela z pozice vedoucí výkaznictví zdravotní péče v Mostecké nemocnici. Při zaměstnání jsem vystudovala Vysokou školu báňskou  – Technickou univerzitu Ostrava, Hornicko–geologickou fakultu. V poslanecké sněmovně se věnuji především sociální oblasti.

V soukromém životě se snažím co nejvíce věnovat své rodině. Nemám ráda nespravedlnost a lež. A pokud mi to čas ještě dovolí, ráda si zajdu zasportovat na H.E.A.T. Program.

·         Zkuste prosím říci, proč jít vůbec volit - a proč právě Vás?

Právo volit má každý občan této země po dovršení věku osmnácti let. Svým hlasem a rozhodnutím ovlivňuje dění v České republice na další čtyři roky a je to právě on, občan, volič, který vždy rozhoduje. Politická rozhodnutí zvolených zástupců se pak takto týkají všech občanů - veškeré důsledky, ať jsou pozitivní nebo negativní, si tak neseme všichni. 

Proč volit právě KSČM? Protože jsme stranou, která hájí občana bez ohledu na jeho sociální a ekonomické postavení ve společnosti. Dokázali jsme nejen v Ústeckém kraji, že jsme schopni být ve vedení a plnit náš volební program - a především pracovat pro občany bez korupce a podvodů.

·         Parlamentní volby 2017 jsou považovány za přelomové. Souhlasíte s tím názorem? A jestli ano, potom proč?

Poslední dobou mám pocit, že volby do PSP ČR jsou přelomovými nazývány velice často především v médiích, a to prostřednictvím mnohých našich vrcholných politických představitelů. Do jisté míry je to pravda, jen se bytostně netýká jenom nás: je to totiž o celosvětové politice a jejímu vlivu na dění v naší zemi: Evropská unie se otřásá v základech a hrozbou válečných konfliktů na území některých zemí ve světě se již nevyhrožuje, ale naopak se hovoří o možných termínech, kdy reálně začnou. S tím souvisí i stále probíhající mezinárodní konflikty v zemích Blízkého východu, jako je například Sýrie, Jemen a Irák nebo Libye a neustálý a narůstající problém s přílivem vysokého počtu migrantů z těchto oblastí. K tomu eskalující závažné situace v Evropě, které s jejich příchodem narůstají. Téměř každodenně jsme svědky útoků, atentátů v evropských státech i mimo ně, prostě bezpečno již není nikde.

Po sestavení nové vládní garnitury bude tak nutné řešit – v mezinárodních vztazích - zásadní otázky jako přerozdělovací kvóty na přijetí migrantů do jednotlivých členských států EU, neustále se stupňující tlak na navyšování výdajů státních rozpočtů na obranu jednotlivých členských států NATO a postavení našich zástupců při strategických jednáních s Evropskou unií o zásadních mezinárodních otázkách. Jak kvalitně budeme schopni hájit zájmy naší země a využít náš podíl vlivu při řešení eskalujících se problémů v zahraniční politice, to vše záleží na rozhodnutí našich občanů.

I na půdě České republiky, nebo spíš především zde, máme však co řešit! Protože neustálé přetřásání ataků mezi vládními představiteli naše občany již nebaví. Mají své starosti každodenního života - a zde je potřeba začít pracovat.

Ještě jednu poznámku: je potřeba začít pracovat kontinuálněji. Je podle mého mínění mrzuté, že zatím každá vláda, která měla možnost pracovat pro naše občany, pojala svou pozici jen a právě na jedno volební období. Přijatá legislativa se tak vždy v zásadních oblastech několikrát měnila a novelizovala, což v praxi mnohdy přineslo jen problémy a zmatky.

·         Zisk kolika poslaneckých křesel pro Vaši stranu byste Vy osobně považovala za úspěch?

Za úspěch považuji získání potřebných poslaneckých křesel tak, abychom mohli úspěšně prosazovat náš volební program, to by si ale přála každá politická strana. Nyní máme v poslanecké sněmovně 33 míst, věřím, že současný počet dokážeme nejen obhájit, ale i navýšit. Doufám, že za náš kraj přivedeme do poslanecké sněmovny více zástupců KSČM a posílíme v ní tak i pozici našeho regionu.

·         Jakými tématy chcete oslovit voliče konkrétně v Ústeckém kraji?

 V rámci voleb naše strana samozřejmě již uveřejnila své volební priority, ale představili jsme i priority pro Ústecký kraj, které chceme prosazovat ve prospěch našich občanů. Jednou z nich jsou „důstojné podmínky pro život v Ústeckém kraji".  Myslím, že to vystihuje současný stav v našem kraji, kdy bohužel kvalita žití našich občanů oproti většině České republiky je reálně horší, ať již jde o ekonomické a sociální postavení našich občanů nebo o oblast stále se zvyšující kriminality a o problémové soužití s nepřizpůsobivými občany.

To se děje i přes zásadní změny a opatření v kraji. Například v oblasti zdravotnictví, kde se obyvatelům našeho kraje i díky Krajské zdravotní, a.s. a jejích pěti nemocnicím dostává té nejlepší péče v ČR. Velmi dobrou úrovní, to v Čechách také není zdaleka samozřejmé, se mohou chlubit naše silnice. To mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, s kvalitou silnic prvních až třetích tříd jsem měla možnost seznámit na svých cestách po republice: některé kraje jsou opravdu velice zanedbané. Na severu Čech máme i kvalitní veřejné dopravní spojení, výrazně se tu podporuje také sport. Velký důraz je kladen na podporu sociální oblasti. Našimi dalšími krajskými prioritami jsou například podpora projektu „Restart pro Ústecký kraj“, který s sebou přinese konkurenceschopné podniky, investice, zdravější životní prostředí a ještě lepší silnice, kvalitní služby, dostatek pracovních příležitostí za odpovídající mzdu, proplácení i prvních tří dnů nemocenské, podpora malého a středního podnikání, zabránění zneužívání sociálních dávek a obchodu s chudobou a záměrnému sestěhovávání sociálně slabých a nepřizpůsobivých. Nikoli v poslední řadě chceme řešit problémy vyloučených lokalit a kriminality. Bezpečí našich domovů. Chceme odpovídající finanční ohodnocení učitelů. Zachování systému speciálního školství. Odmítáme nedomyšlenou a plošnou inkluzi. Jednoznačně jsme také pro podporu většího propojení podniků s odbornými středními           školami. V oblasti zdravotnictví chceme zvyšovat kvalitu a dostupnost zdravotních služeb a stabilizovat lékařský a střední zdravotnický personál. Máme v úmyslu rozvíjet spolupráci s lékařskými a zdravotnickými fakultami v oblasti pregraduálního vzdělávání v lékařských i nelékařských profesích. V sociální oblasti klademe důraz na zvýšení kvality v poskytování a stabilizaci sociálních služeb a na podporu jejich dlouhodobého financování, jde nám o podporu seniorů, zdravotně postižených a handicapovaných. Podporujeme také komplexní projekt propojující v Ústeckém a Karlovarském            kraji těžbu a zpracování lithia a doprovodných kovů prostřednictvím státního podniku. Máme v úmyslu podpořit i cestovní ruch a turismus, a to včetně propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji.

·         I když vím, že se politici před volbami vyhýbají této otázce jako čert kříži: jaká povolební koalice je pro Vás přijatelná, jaká nikoli?

Této otázce se určitě nevyhýbáme, ale nemáme křišťálovou kouli, dle které bychom dokázali předpovědět skutečný volební výsledek. Proto opravdu musíme počkat, jak rozhodnou voliči - a jak svými hlasy rozdají karty. My chceme především prosazovat náš volební program. Pokud by se našla strana, která by byla ochotna na naše priority přistoupit, určitě se nebudeme bránit spolupráci. Zpovídáme se svým voličům a těch přeci, i podle volebních výsledků, není málo. Nechceme a ani nemůžeme slibovat a pak se zaprodat, zradit za možná křesla a místa na určitých pozicích. To zástupci KSČM nikdy nedělali a dělat nehodlají.

·         Děkuji za rozhovor.

 

VLÁDNÍ KRIZE (možná) ZAŽEHNÁNA

15.05.2017 06:29

 

Už řadu dní jsme svědky nechutného spektáklu, v němž premiér naší země podá/nepodá demisi celé vlády, přičemž chce/nechce učinit ze svého vicepremiéra mučedníka. O něčem podobném se hovoří v pohádce Chytrá Horákyně… ta končí ale klasickým happy endem, zatímco v současné vládní krizi se šťastného konce zřejmě dočkat nemůžeme.

 

Vypukla válka, která nemůže mít vítězů. Rozpoutána byla - a já jsem o tom bytostně přesvědčen – za účelem dehonestace hnutí ANO 2011, jemuž v průzkumech veřejného mínění rostou volební preference, zatímco ČSSD ztrácí.

 

Ale daří se?

 

Andrej Babiš nebude vicepremiérem. Nebude ani ministrem financí. Na oba tyto své posty navrhl lidi, kteří by ho měli nahradit. Z ČSSD zatím zazněly některé hlasy, že se jim to příliš nelíbí.

 

Přes všechny protibabišovské a protizemanovské demonstrace, které v uplynulých dnech v Čechách proběhly, přes veškerou špínu, která se médii prohnala a nakydala na vicepremiéra a prezidenta republiky, i když čistý není vůbec nikdo, se pravděpodobně nedá říci, že by hnutí ANO 2011 v předvolebních preferencích extra utrpělo. Obávám se naopak, že jednoznačný pakt ČSSD s ODS a TOP 09 (lidovci se rafinovaně drží tak trochu stranou…) utvrdil spoustu příštích voličů, že tudy cesta patrně nepovede.

 

Ve snaze zdiskreditovat Babišovo hnutí tak paradoxně může dojít k tomu, že mu tenhle cirkus vyvolaný ČSSD neublíží, ale posílí jej.

 

Podle agentury Kantar TNS, která pro Právo připravila exkluzivní průzkum veřejného mínění (výsledky zveřejněny ZDE), by Babiše jako premiéra příští vlády bralo bezmála 41% respondentů, nechtělo by ho pak více než 48%.

 

Tedy 40% respondentů by ANO volit zákonitě muselo, 48% by volilo někoho jiného – ten sociální, ten občanské demokraty, někdo topku, jiný lidovce. A další a další.

 

Že by se preference ANO zvedaly? Kdo ví... vytváří se řada průzkumů veřejného mínění, respondentům se kladou rafinované otázky, jejichž cílem je ublížit jak prezidentovi, tak předsedovi hnutí ANO, ale po aktuálních volebních preferencích jako by se země slehla. Raději...

 

Pojďme, ať jakkoli nejde o studii podle všech pravidel, zkusit jednoduchou anketu sami:

 

 

Koho bych volil(a) do PSP ČR
ANO
60/62%
ČSSD
1/1%
KSČM
5/5%
ODS
4/4%
TOP 09
4/4%
KDU ČSL + STAN
2/2%
Jinou stranu
19/20%
Nikoho
2/2%
Celkem hlasovalo: 97
 
Miniaplikace 

MOJE VÁNOCE - fejeton

14.12.2016 12:46

Jako pro dítě byl pro mě prosinec zvláštním, okouzlujícím měsícem. Těšil jsem se na něj jako student základní školy, protože byly prázdniny (a co si budeme nalhávat, prázdniny jsou pro školáky nejočekávanější a nejmilejší součástí školního roku – napříč generacemi), navíc venku, podotýkám, že uprostřed pražského sídliště – pravidelně a každoročně – ležel sníh, takže jsme chodili sáňkovat na nedaleký kopec a také mrzlo a my jsme na hřišti mezi domy měli led, tedy jsme chodili také bruslit. Prosinec byl rovněž dobou obdarovávání – na začátku měsíce k nám docházel Mikuláš s čertem a ti nám jako dětem vždycky přinesli nejenom sáček s mandarinkami, pomeranči a banány, tabulku čokolády, pytlík buráků, ale také nějakou novou hračku.

 

A pak samozřejmě Vánoce. Tradičně jsme s tátou několik dní před štědrým dnem vyráželi na nákup vánočního stromku a kapra. Ten u nás pak až do nejočekávanější chvíle roku plaval ve vaně. Zabit a naporcován byl jen pár hodin před večeří.

 

Vánoce se změnily. Sněhu je sporadicky, a to ať v Praze nebo v Kryrech, ve sklepě nemáme sáňky, ale pro vnoučata obludné plastové boby, které vytáhneme možná dvakrát za zimu. Na bruslích naši prapotomci patrně ještě nikdy nestáli. Vyjít v předvánočním čase byť i jen za běžnými nákupy je o nervy, protože se našinec zblblý reklamou v televizi žene za slevami, které žádnými slevami často ani nejsou. Obchody praskají ve švech, lidé jsou uštvaní a vystresovaní. Klid, pohoda a mír se jaksi vytrácí. Naši vnoučci se před časem nějak dostali k zapomenutému předvánočnímu letáku jakéhosi hypermarketu s hračkami, v němž bylo zboží za nějakého půl miliónu korun. „Tohle všechno počebuju,“ ukázal ten mladší vítězoslavně na barevný prospekt, v němž ho neuchvátila jen jediná hračka. „Jenom tohle ne,“ ukázal na cosi, co stálo „pouze“ tisícovku.

 

Naši rodinu tohle vánoční běsnění s úspěchem obchází. Nemít peníze (nebo nemít moc peněz…) je v době adventu evidentní výhodou. Nebolí nás hlava ani nohy, že nebudeme mít hory balíčků pod stromečkem nás netíží. Pro naše nejdražší tam vždycky něco je. Vždycky něco, co udělá radost, co potěší.

 

Jediné, co mě mrzí je, že vnoučkům nemohu dopřát živého kapra ve vaně. Tuhle jsem kupoval štědrovečerní rybu a u kádě mi ji bez ptaní, automaticky a než jsem se vzmohl na sebemenší odpor, zabili. Možná proto, že dnes se za to platí. Ale nakonec dobře, že tak. My totiž žádnou vanu nemáme, jen sprchový kout.

 

 

Šťastné a veselé!

 

VELIKONOCE A PŘESTUPNÝ ROK

15.03.2016 06:21

 

Letošní rok nám přinesl jeden den v roce navíc. Jak možná víte, přestupný rok zplnomocňuje nás, ženy, vzít koledu po čtyřech letech pěkně do svých rukou. Tak si nezapomeňte pořídit pořádnou pomlázku a své drahé polovičce věnujte láskyplnou odplatu ještě před pondělním budíčkem.“

 

Výzva nejmenované ženy

 

Ilustrační foto

 

Moje žena si plete velikonoční pomlázku. Co pomlázku - rákosku, karabáč! Riskovala život, když lezla nad kolešovský rybník na vrbu, aby si pořídila nikoli vrbové proutí, ale pruty – a plete, plete, plete… vyzývavě na mě přitom pošilhává a zmiňuje velikonoční pondělí.

 

Je prý přestupný rok…

 

V běžných rodinách je normální, že žena muže bije tři sta šedesát čtyři dní v roce. Ten jediný zbývající den (právě velikonoční pondělí) je určen mužům, aby tohle celoroční příkoří svým lepším protějškům oplatili.

 

Aby muži – tento jediný den v roce - nebyli jenom surovci, tradice praví, že velikonoční pomlázka symbolizuje omlazení. Proto muži používají mladé proutí s největším podílem „životní síly“ kterou jakoby předávají vyšlehané osobě. Také hospodyně si od koledníka půjčuje pomlázku, se kterou vyšupe i dobytek, aby i jemu předala část životadárné síly a ten pak byl zdráv a zároveň se věří, že pomlázka přináší do domu úrodu, blahobyt a štěstí. Ženy pak dávají jako odměnu za omlazení vajíčko, prastarý symbol nového života.  

 

V přestupném roce je to prý ale jinak – pomlázka patří údajně něžnému pohlaví.

 

Ta moje svou pomlázku plete, plete a plete – a významně se pochechtává.

 

V první chvíli mě napadlo požádat církev, aby zrušila velikonoční pondělí. Byl to jen nápad a okamžitě jsem ho pustil z hlavy. V našich končinách se církev nezbavuje ničeho, naopak chce (třeba v rámci restitucí…) čím dál víc. Tady by to evidentně neprošlo.

 

Možná by stačilo zrušit jen ty nešťastné přestupné roky – s tím by však zase nesouhlasili astronomové. Platný gregoriánský kalendář s nimi totiž počítá. A nedá se prostě svítit, oproti svému předchůdci - kalendáři juliánskému - je vzhledem k astronomické skutečnosti délky roku výrazně přesnější: zatímco juliánský kalendář měl oproti tropickému roku odchylku 1 dne za 127 roků, pak ten gregoriánský stejnou vykazuje přibližně každých 3300 let.

 

Ach jo…

 

Opravdu ale chodí o velikonocích (v přestupném roce…) na dynování ženy? Existuje taková tradice, má tento krajový zvyk (protože jde skutečně jen o určité oblasti naší země) svoje opodstatnění? Pátral jsem na internetu – a zjevně ne sám. Dovolím si uvést svědectví jiného muže:

 

„Psal se rok 1988, a ač velmi mlád, již jsem věděl, co takové Velikonoce obnášejí. Od pátku jsem měl v garáži schovanou pomlázku (o víkendu už přeci vrbové proutí nikde neseženete...). Jaké bylo mé překvapení, když jsem byl ráno vzbuzen a seřezán sestřenicí. Něco nebylo v pořádku, tak jsem běžel k mamince, ale tam jsem se žádné útěchy nedočkal, pouze dalšího výprasku.

 

Po dvaceti letech, kdy píši tento článek, jsem se rozhodl pátrat v různých pramenech a najít příčinu toho, proč o přestupném roku drží pomlázku dámy a vracejí mužům výprask za tři předchozí roky. Co myslíte? Nevypátral. Tato tradice je veskrze ústní, předávaná mezi ženami po generace.“

 

Takže, dámy, připravte si zadnice… dostanete na ně i na přestupný rok! 

PŮJČKY

05.03.2014 12:06

 

Potřebujete zkonsolidovat své půjčky či sehnat peníze na bydlení?

NEVÍTE SI RADY?

Máte záznam v registrech?

NEVADÍ!

 

 

Pomůžeme Vám! 

Profesionálně a

BEZ POPLATKŮ PŘEDEM!

 

 

Pište na e-mailovou adresu

 

774250965@seznam.cz

Záznamy: 1 - 5 ze 29
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>