MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

06.03.2011 23:07

 

Kryry v neděli 6. března oslavily Mezinárodní den žen. Akce zorganizovaná místní organizací Českého svazu žen a Mykologického kroužku ve spolupráci s městským úřadem byla důstojnou a příjemnou oslavou tohoto svátku – v kryrském kulturáku se jí účastnilo bezmála sto padesát lidí, kterým nabídla bohatý kulturní program.

V úvodu slavnostního odpoledne vystoupil starosta Kryr Miroslav Brda s krátkou zdravicí. Popřál v ní ženám, nejen těm osobně přítomným, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Číši k slavnostnímu přípitku pak pozvedla zástupkyně Českého svazu žen Hana Baladová, aby ji před shromáždivším se publikem vystřídaly děti z naší mateřské školy, které vystoupily s krátkým pásmem písniček a básniček. Bylo to dojemné poděkování maminkám – naši nejmenší je připravili pod vedením paní učitelky Jitky Lucjukové a byli skvostní; měl jsem před pár dny možnost shlédnout podobné vystoupení mateřinky z Podbořan, to u příležitosti vítání nových občánků, přičemž si dovolím tvrdit, že kryrská omladina podbořanskou naprosto zastínila.

Poté se v rámci slavnostního odpoledne představily Perličky – kryrské mažoretky, s avizovaným novým programem a v nových kostýmech. Písničku „Defilé u moře“ od skupiny Maxim Turbulenc odcvičila či odtančila s entusiasmem doslova nakažlivým, a přestože vystoupení mělo ještě své chyby, děvčata za ně sklidila zasloužený potlesk. Pro naše malé mažoretky tak bude první letošní představení na veřejnosti nepochybně pobídkou k ještě většímu úsilí při nácviku, přičemž s výsledky jejich snažení bychom se měli setkat 1. května na Svátcích dobré nálady. Tam by Perličky měly vystoupit dokonce se dvěma skladbami, které v současnosti připravují - tu druhou z nich budou cvičit pouze starší děvčata společně s vedoucí kroužku Irenou Uldrichovou a zatím o ní není známo víc, než že bude na skladbu hranou houslovou virtuoskou Vanesou Mae.

Kryrské mažoretky se pak rozběhly sálem a rozdaly přítomným ženám kytičky. Stoly v sále sokolovny tak rozkvetly desítkami pestrobarevných karafiátů – ty příjemně doplnily už tak plné stoly, na nichž nechybělo občerstvení, které organizátoři odpoledne pro jeho návštěvníky připravili ve formě talířů s chlebíčky a zákusky. Podávaly se i nápoje – pro všechny byly připraveny láhve se stolní vodou a rozlévalo se i víno.

Mykologové se dokonce pochlapili a obešli přítomné ženy s kalíšky sladkých moků.

O dobrou zábavu se staral Iša Barák, který svými písničkami nemusel účastníky odpoledne dlouho přemlouvat a parket byl za chviličku plný tančících párů. S přítomnými ženami si zatancoval také starosta Brda a zahanbit se nedal ani ředitel základní školy Kamil Kraus.

Krátce po čtvrté odpolední se publiku představila se svým Kankánem také skupina Recesse. Za své vystoupení se jim dostalo květinového daru, který jim předal pan starosta, a pak si ženy z této skupiny šířící dobré jméno Kryr i daleko za jeho hranicemi už po několik let rozebrali někteří z přítomných mužů, aby s nimi odtančili sólo.

Druhá polovina odpoledne pak už byla jen o dobrém posezení, potlachu se známými a přáteli, o hudbě a tanci. Ještě váhavé, časně jarní sluníčko se smálo nad Schillerovou rozhlednou a jen dotvářelo příjemnou a milou atmosféru tohoto vydařeného odpoledne. 

 

 

 

 FOTOGALERIE