UKLÍZELI JSME KRYRY. A SVĚT A ČESKO

12.04.2019 06:20

 

Naše příroda i města a obce během víkendu 6. - 7. dubna opět o něco prokoukla, a to díky dobrovolníkům, kteří uklízeli snad v každém koutě České republiky. Připojily se také Kryry.

 

 

„Podle údajů které máme k dispozici, se o víkendu konalo 2 273 úklidových akcí, do kterých se zapojilo na 65 000 dobrovolníků. Tolik jich v České republice v jeden víkend ještě nikdy v historii neuklízelo,” uvedl za organizátory akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ Miroslav Kubásek.

 

„Naším cílem není donekonečna uklízet nepořádek po druhých, proto se snažíme stále více zaměřovat na osvětu a prevenci vzniku odpadů. Jedním z témat, která se k tomu nabízí, jsou pneumatiky. Ty jsou takovým naším skládkovým evergreenem. Každoročně je nacházíme v lesích, po příkopech či dokonce v potocích, řekách a na dalších těžko uvěřitelných místech. Jen letos během jarních úklidů jich dobrovolníci napočítali 16 500. Přitom je to zhola zbytečné, neboť u nás funguje systém zpětného odběru pneumatik, díky kterému je může každý motorista bezplatně odevzdat na jednom z 2 900 sběrných míst. Ta jsou snadno k nalezení na stránkách www.eltma.cz,“  říká další z organizátorů Radek Janoušek.

 

A jak to vypadalo v Kryrech?

 

Kryry se akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ účastnili poprvé. Sraz byl nahlášen na sobotu 6. dubna 2019 v 9.00 hodin u kostela. První dobrovolníci začali přicházet již před devátou - byli mezi nimi jak jednotlivci, tak skupinky mladých i starších lidí, školáci i předškoláci s rodiči - a přijely i maminky s kočárky. Věkové kategorie? Od seniorů po mimina – měli jsme půlročního účastníka!

 

Počasí nám přálo a všichni dorazili v dobré náladě. Bylo milé vidět, kolik lidí nás v úklidu přišlo podpořit.

 

Bylo nás krásných 80. 35 dospělých, 45 dětí.

 

Po přivítání a seznámení s plánem a cílem setkání se všichni účastníci akce rozptýlili do všech stran a zmizeli v křovinách úbočí Kostelního vrchu. Děti vzaly kopec doslova útokem. Uklízelo se nejen podél cestiček, ale odpadků byly zbavovány i příkré stráně a likvidovaly se samozřejmě i černé skládky.

 

Přestože byl pro letošní rok vyhlášen nosným tématem akce sběr pneumatik, tak pro kryrské bylo důležité odlehčit přírodě u naší hojně navštěvované Schillerovy rozhledny, aby se zde domácí i návštěvníci této naší dominanty cítili příjemně. I tak jsme zadání alespoň zčásti splnili: na černé skládce se totiž pneumatiky našly.

 

 

Po zhruba dvou hodinách intenzivního sbírání a „pytlování“ jsme se nakonec znovu sešli u kostelní zdi, kde pro nás pan Petr Ulke přichystal táborák s opékáním špekáčků a všechny zúčastněné za odvedenou práci pohostil. Město Kryry zajistilo dřevo na táborák a starosta Miroslav Brda přinesl pro všechny malé (šikovné…) pomocníky milou, protože sladkou tečku v podobě sušenek. Kryrští dobrovolní hasiči nejenom, že asistovali u opékání buřtů, ale těsně před polednem oheň, na kterém se uzeniny rožnily, hrdinně uhasili. Jako ukázku své práce.

 

 

Závěrem si dovoluji poděkovat všem, kterým nebylo lhostejné, jak to kolem nich vypadá, a tak přišli a pomohli vyčistit a zkrášlit náš domov. Pokud se i vám akce líbila, tak se budeme těšit - na viděnou - při podzimním úklidu, do kterého bychom se rádi přihlásili.

 

Resumé: kolik se v Kryrech sesbíralo odpadu?

 

46 pytlů, které reprezentovaly 966 kg. Pneumatik, sudů, plechů, okapů, hadic, přepravek, plastů,… 295 kg.

 

Tedy celkem 1 261 kg!

 

Vladimíra Járová

 

FOTOGALERIE