ŽLUTIČAN VYSTOUPIL V KRYRECH S NOVOU HROU

07.04.2018 09:43

 

 

S divadelní hrou „Slušný člověk“ vystoupil v Kryrech před několika desítkami diváků ve středu 4. 4. 2018 ochotnický soubor Žlutičan. Učinil tak jediný den po premiéře hry, která se odehrála v Lubenci, a ku cti kryrských je na místě zmínit, že jich přišlo nepoměrně více než Lubeneckých.

 

Spolek Žlutičan působí ve Žluticích na Karlovarsku už přes dvacet let. Jeho repertoár je zaměřen výhradně na komedie a určitě není bez zajímavosti, že ve zhruba patnáctičlenném kolektivu převažují ženy. Duší Žlutičanu je ovšem muž - Jaromír Břehový (na fotografii vpravo). Vedoucí, spoluzakladatel, autor, režisér i herec souboru.

 

 

Znám mnoho profesionálů, kteří odvádějí práci, za níž by se styděl každý amatér. Znám ale minimum amatérů, kteří jsou s to měřit se se skutečnými profesionály – a Jaromír Břehový takovým člověkem bez debaty je. Nakonec byl jsem před pár lety v Praze v Divadle U hasičů na jeho hře „Sborovna“, jíž dnes s úspěchem hrají profesionální soubory po celé České republice.

 

 

Vraťme se ale do Kryr a k Břehovského nové hře „Slušný člověk“. Ta v humorné nadsázce pojednává o tom, jakým způsobem dokáže touha po majetku změnit lidský charakter. To je silně aktuální (a bohužel patrně i velmi nadčasové…) téma. Ve staré secesní vile bydlí majitelka s druhem a její dvě sestry. Děj se odvíjí ode dne, kdy se podaří z domu vystěhovat asociálního nájemníka a předmětem sporů se stane po něm uvolněný byt. Víc neprozradím – kdo se ve středu do kryrské Sokolovny zašel podívat, pak rozuzlení příběhu zná, kdo nebyl, pak říkám, že jeho škoda.

 

 

 

Není totiž ve městě pod Schillerovou rozhlednou tak solidní divadelní kus k vidění každý den. Navíc za vstupné, jež bylo pouze symbolické, dobrovolné.

 

 

FOTOGALERIE